Kolejne aktualizacje oprogramowania do prowadzenia bazy PODGIK oraz postępująca sukcesywnie informatyzacja zasobu dokumentacji geodezyjno - kartograficznego (skanowanie części zasobu oraz integracja z oprogramowaniem do prowdzenia zasobu) daje możliwość udostępniania coraz większej ilości danych w trybie "chronionym".

Aktualizowany jest cennik (rodzaj ceny 8, nr cennika 2016), zgodny ze zmianami w prawie geodezyjnymi, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 903), obowiązujący od 01.07.2016 r.

System OŚRODEK został dostosowany do nowych możliwości internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Na chwilę obecną można pobierać w ten sposób w trybie chronionym:

  • osnowę geodezyjną,
  • kopie materiału zasobu w postaci elektronicznej.

W planie jest wdrożenie:

  • automatycznych eksportów danych,
  • płatności elektronicznych,
  • mapy topograficzne 1 : 10 000.