Alicja w Krainie Czarów - ilustracje nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Alicja w Krainie Czarów”, zrealizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, zakończył się wspaniałym sukcesem młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Ich prace stworzone na konkurs w pracowniach Strefa Kreatywności i Tęczowa Malarnia zostały nagrodzone i wyróżnione! W tym roku minęła 190 rocznica urodzin Lewisa Carrolla, autora powieści „Alicja w Krainie Czarów”.

Podpisanie umów dzierżawy obwodów łowieckich w powiecie biłgorajskim

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, 31 marca 2022 roku, podpisano umowy na wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych dla 7 kół łowieckich. W podpisaniu umów uczestniczyli starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Konopka Marek p.o. kierownika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz przedstawiciele kół łowieckich.

Wnioski o żłobkowe od 1 kwietnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski można składać tylko przez internet. ZUS wypłaci dofinansowanie na konta placówek opiekujących się dziećmi. O tzw. żłobkowe może wystąpić rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dochód rodziny nie ma znaczenia. Dofinansowanie przysługuje, gdy rodzic nie pobiera jednocześnie na to samo dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). RKO należy się na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

pomoc ukrainie bilgoraj

W ZSZiO otwarto dziś nowoczesną klasopracownię kelnersko – gastronomiczną

Warta około 100 tys. zł nowoczesną klasopracownię kelnersko - gastronomiczną otwarto dziś w ZSZiO w Biłgoraju. Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu środków unijnych w ramach realizowanego przez powiat biłgorajski projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. W nowej klasopracowni kształcą się przede wszystkim uczniowie Technikum Usług Kelnerskich, ale uczyć się będą także uczniowie w zawodzie kucharz oraz uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Sukces ADY. II Ogólnopolski Konkurs Tańca Chyże Nóżki 2022

W dniach 26 - 27 marca 2022 roku w Krakowie odbył się II Ogólnopolski Festiwal Tańca Chyże Nóżki organizowany przez MDK im. K.I. Gałczyńskiego. Przez dwa dni rywalizowało na parkiecie ponad 900 tancerzy w dwóch kategoriach tanecznych nowoczesnej w sobotę 26 marca i współczesnej 27 marca br. W Festiwalu wzięły również udział grupy z MDK w Biłgoraju a były to ADA II, ADA Plus, Ada Młodsza, formacja IRIS oraz Ada Starsza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydał dla południa województwa lubelskiego, w tym dla powiatu biłgorajskiego ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu. Stopień: 1, prawdopodobieństwo wystąpienia 80%.

Doposażenie pracowni w ZSZiO w Biłgoraju. To kolejny etap realizacji projektu podnoszącego jakość kształcenia zawodowego

W marcu odbyły się kolejne dostawy sprzętu do pracowni dydaktycznych w ZSZiO w Biłgoraju. Nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupione zostały w ramach realizowanego przez powiat biłgorajski projektu pn. "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego". Całkowita wartość dostarczonego sprzętu to 87,5 tys. zł. Dodatkowo, dla nauczycieli zawodów przeprowadzone zostało szkolenie i zakupiono piec konwekcyjno - parowy firmy Stalgast o wartości około 37,5 tys. zł.

Podkategorie