swiatelko2_mBetlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowska i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła brzmi ,,Wszyscy Rodzimy się do służby”.

18 grudnia delegacja harcerek z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju na ręce Marka Onyszkiewicza Starosty Biłgorajskiego przekazała płomień, który symbolizuje: pokój oraz wzajemne zrozumienie poszczególnych ludzi i narodów. Harcerki również złożyły życzenia: radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym 2010 roku.
Delegacja harcerek odwiedziła Starostwo pod opieką Danuty Demuchy opiekuna drużyny Starszoharcerskiej działającej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Romualdy Maciejkowicz członka Komendy Hufca.

Zbr. M.S., ZSZiO

Poniżej prezentujemy odpowiedź Starosty Biłgorajskiego, jakiej udzielił Biłgorajskiej Gazecie Powiatowej, dotyczącej sytuacji pracowników SP ZOZ w Biłgoraju.

Czy pracownicy biłgorajskiego szpitala będą musieli otrzymać wypowiedzenia i odprawy jeżeli dojdzie do przekształcenia?
- Nie. Dochodzą do mnie informacje, że ktoś, czy celowo czy nie – nie wiem, wprowadza pracowników szpitala i mieszkańców powiatu biłgorajskiego w błąd, opowiadając o wypowiedzeniach i odprawach. Dlatego chciałbym je zdementować. W przetargu na dzierżawę szpitala zawarliśmy wymóg przejęcia pracowników zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy. Oznacza to, że w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Czyli nowy pracodawca wchodzi w miejsce dotychczasowego, bez konieczności składania wypowiedzeń i wypłacania odpraw – stwierdził Marek Onyszkiewicz.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju w uzgodnieniu z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju na okres 25 lat wraz z prowadzeniem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

Dokładnie 3 km 148 mb nowej drogi łączącej gminy Biszcza i Biłgoraj otwarto uroczyście w ostatni piątek września. Inwestycja została zrealizowana dzięki porozumieniu samorządu powiatu biłgorajskiego, gmin Biłgoraj i Biszcza oraz Nadleśnictwa Biłgoraj.

Trwa procedura związana z wydzierżawieniem szpitala w Biłgoraju. Są to działania wymagające czasu i uwagi o bardzo skomplikowanej tematyce. Dlatego proces potrwa kilka miesięcy. 
 
Chcę zapewnić, że kroki podjęte przez Zarząd i Radę Powiatu realizujemy z zachowaniem procedur prawnych. Nasze działania poparte zostały przez 10 gmin powiatu biłgorajskiego. Poparły nas również Wojewoda Lubelski, Społeczna Rada SP ZOZ i Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej. Mamy przekonanie o poparciu większości mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Decyzja o wydzierżawieniu spowodowana jest tylko i wyłącznie pogłębiającą się wciąż, coraz trudniejszą sytuacją biłgorajskiego szpitala.