Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Cele Konkursu:
przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej Małej Ojczyzny poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.

mobilne punkty informacji plakatm

konkurs filmowy dla szkol

Starosta Biłgorajski – Marian Tokarski
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie – Jacek Welter
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Marian Klecha

zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"
10 marca 2014 r. godz. 10:00, aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 41/43.

jeden procent podatkuStarosta Biłgorajski zaprasza wszystkich do wsparcia zainicjowanej przez Samorząd Powiatowy akcji „Zostaw Swój 1% w Powiecie Biłgorajskim". Jak przekonuje Marian Tokarski, wspierając swym 1% miejscowe organizacje każdy zostaje Lokalnym Bohaterem.

Jak przekonują władze Powiatu, działanie organizacji III sektora jest dostrzegana na szczeblu decyzji samorządowych. -Jako władze samorządowe doceniamy działalność organizacji pozarządowych, stąd m. in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych przez umożliwienie organizacjom pozarządowym realizację ich celów statutowych- przyznaje Marian Tokarski.