72 rocznica utworzenia akmŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Biłgoraj, Starosta Biłgorajski oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
14 lutego 2014 r. przygotowali uroczystość upamiętniającą . rocznicę utworzenia Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju Mirosław Późniak oraz członkowie Zarządu Powiatu: Marian Tokarski, Stanisław Schodziński i Józef Czarny.

Obchody rozpoczęły się w kościele Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju Mszą świętą, którą koncelebrowali ksiądz prałat Józef Flis i ksiądz dziekan Witold Batycki. Po Mszy świętej krótką historię Armii Krajowej, jako prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, wygłosiła pani porucznik Irena Kulińska.

liliana jaskulam10 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XV. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „PUDEŁKO MOICH MARZEŃ". Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku" w Zduńskiej Woli.

Każdy z nas o czymś marzy. Mamy różne pragnienia, chcemy je realizować i urzeczywistniać. Czasami nasze marzenia się spełniają, niekiedy nigdy ich nie zrealizujemy...

logo unijne budowlanka„Nowe doświadczenie – większe możliwości" to nowy projekt realizowany przez ZSBiO w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo", który jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

powstanie styczniowe konferencjam12 lutego 2014 r. w Biłgoraju odbyły się uroczystości patriotyczne związane ze 151. rocznicą Powstania Styczniowego. Ich organizatorem było Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Akademia Myśli Chrześcijańskiej oraz biłgorajski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Uroczystość podzielona była na dwie części. Pierwszą stanowiła Msza święta sprawowana w Kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, drugą konferencja poświęcona Powstaniu Styczniowemu.

olimpiada policyjna sukces zsbioUczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, już po raz kolejny, odnieśli sukces w „Olimpiadzie Policyjnej".

Komisja konkursowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zakwalifikowała siedmioro uczniów ZSBiO do II etapu, w którym młodzież rozwiązywała test wiedzy, składający się z 80 pytań, o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Młodzież musiała się wykazać znajomością: Kodeksu karnego, Ustawy o Policji, Kodeksu wykroczeń, wybranych uchwał Rady Ministrów oraz wiedzy ogólnej dotyczącej funkcjonowania współczesnego państwa. Do ogólnopolskich zmagań stanęło ponad 170 maturzystów.