nominacjam-Na Kongresie, który odbędzie się jesienią 2014 chcemy także zaprezentować i docenić najprężniej działające polskie powiaty. Pokażemy, że Państwa codzienne działania i ciężka praca ma niebagatelny wpływ na codzienne życie społeczeństwa oraz wydatnie przyczynia się do rozwoju regionów i kraju. Dlatego zarówno podczas Kongresu jak i przez łamy Dziennika Gazety Prawnej chcemy na konkretnych przykładach pokazywać najwyższą jakość zarządzania oraz zaprezentować najistotniejsze działania z punktu widzenia lokalnych społeczności - informuje Magdalena Rolka, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Uchwała Nr 542/2014 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotów i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

forum organizacji spotkanie noworocznemGłównym celem powołania Forum jest integracja sektora organizacji pozarządowych, wolontariuszy, osób aktywnych społecznie poprzez współpracę na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. -Chcemy przekazywać istotne dla członków organizacji pozarządowych informacje oraz pośredniczyć w wymianie informacji pomiędzy nimi, a także reprezentować ich w kontaktach z administracją rządową i samorządową - przyznała Katarzyna Linert, przewodnicząca Forum. Członkowie Forum chcą także podnoszenia jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe oraz edukować społeczeństwo w zakresie znaczenia działalności trzeciego sektora.

herb powiatu6 lutego 2014 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się XXXIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Powiatu w osobach Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego, Wicestarosty Stanisława Schodzińskiego oraz członków Zarządu: Józefa Czarnego, Alfreda Sobótki i Jarosława Piskorskiego; radni rady Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście, w tym komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektorzy szkół.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak. Po stwierdzenie prawomocności obrad, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na początku przyjęto protokół z poprzedniej sesji i umożliwiono radnym zgłaszanie interpelacji.

mam haka na rakam4 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Rakiem, a dla uczestników programu edukacyjnego "Mam haka na raka" także coś więcej – Dzień Hakowicza. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju co roku czynnie włączają się w program profilaktyczny.

W tym roku pod honorowym patronatem Starosty Biłgorajskiego społeczność „Budowlanki przeprowadziła happening i spotkanie z wykładowcami i studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Były wykłady i warsztaty oraz spotkania w grupach.