Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju zapraszam na XXXIII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

zmiany w podatkachmPodczas spotkania informacyjno - szkoleniowe dla przedsiębiorców pracownicy Urzędu Skarboweg w Biłgoraju mówili o istotnych zmianach przepisów podatkowych w 2014 roku. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Na 27 stycznia br., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju wraz z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zaprosił przedsiębiorców i przedstawicieli biur księgowych na spotkanie informacyjno - szkoleniowe którego tematem będą istotne zmiany przepisów podatkowych w 2014 roku. -Tematami dzisiejszego spotkania są zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku. Chcemy także przedstawić uczestnikom spotkania istotne zmiany podatkowe, które weszły w życie w trzecim kwartale 2013 roku - wyjaśnia Joanna Kudyba zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju.

oplatek radia maryja 2014m26 stycznia 2014 roku, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się spotkanie przyjaciół Radia Maryja z terenu Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wspólnej modlitwie przewodniczyli ks. Biskup Mariusz leszczyński, ojciec Grzegorz Mój i ks. Kanonik Stanisław Budzyński, obecni byli także dziekani biłgorajskich Dekanatów: ks. Józef Flis i ks. Witold Batycki.

Środowiska kół Radia Maryja reprezentowało blisko 200 osób, z terenów powiatów Biłgorajskiego, Lubaczowskiego, Zamojskiego i Tomaszowskiego. Obecni byli także przedstawiciele samorządu powiatowego: Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i wicestarosta Stanisław Schodziński.

mistrzostwa powiatu szachy 2014mW niedzielę 26 stycznia br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbyły się XIV Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Biłgorajskiego. Wzięło w nich udział czterdziestu zawodników.

Wyniki w kategorii OPEN:
I miejsce: Dariusz Wróbel (Klub BCK Biłgoraj);
II miejsce: Dawid Dzido (Klub BCK Biłgoraj;
III miejsce: Albin Jaworski (Klub BCK Biłgoraj;
W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze: Jerzy Strzałka (IV miejsce), Wojciech Biszczanik (V miejsce), Aleksander Czanasz (VI miejsce), Łukasz Suszko (VII miejsce), Konrad Michoński (VIII miejsce), Adrian Gorczyca (IX miejsce) i Marek Kornik (X miejsce).

dzien pracownika pup1m24 stycznia br. odbyły się w Biłgoraju uroczystości związane z Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z pracownikami Powiatowego Urzędu pracy spotkał się Starosta Biłgorajski.

Do 2010 roku pracownicy urzędów pracy, jako jedna z nielicznych grup zawodowych w Polsce, nie posiadali swojego święta. Stałe miejsce w kalendarzu mieli natomiast m. in. samorządowcy, pracownicy socjalni, a także osoby zatrudnione w służbie cywilnej. Na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 16 grudnia 2010 r. znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedną z nowości było ustanowienie dnia 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wybór dnia nie jest przypadkowy, 95 lat temu, 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dziś dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.