powstanie styczniowemPowstanie styczniowe - bohaterski polski zryw narodowy przeciwko Imperium Rosyjskiemu - ogłoszone zostało manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym terrorem wobec polskiego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim oraz 1 lutego 1863 na Litwie i trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego Królestwo Polskie oraz tzw. ziemie zabrane. Dziś przypada 151. rocznica.

Był to największy polski zryw, który spotkał się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1 200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

Bardzo cieszy mnie zainteresowanie pana radnego przyszłością kształcenia wyższego w Biłgoraju. W odpowiedzi na pana apel, przesłany m. in. do lokalnych mediów pragnę usystematyzować pewne fakty i przedstawić sytuację faktyczną w jakiej znalazło się Kolegium UMCS w Biłgoraju oraz podjętych działań w tym temacie.

zlote gody aleksandrowmStarosta Biłgorajski Marian Tokarski, reprezentował Zarząd Powiatu na uroczystości złotych godów par małżeńskich, które odbyły się 16 stycznia br. w Aleksandrowie. W jubileuszu uczestniczył także wicewojewoda lubelski Marian Starownik. Jubilatów oraz gości przywitał w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Wójt Gminy Aleksandrów.

-Złote Gody to Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Was drodzy Jubilaci z podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem głowy. Wasza obecność tu dowodzi, że dochowaliście sobie wierności, wbrew wszelkim życiowym przeciwnościom, opierając swe życie na szacunku i miłości oraz zrozumieniu – podkreślał Starosta Biłgorajski.

koncert noworoczny 2014mTradycją stało się już, że w pierwszych tygodniach Nowego Roku, wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju prezentują swe talenty i osiągnięcia na specjalnym Koncercie Noworocznym, który stał się już tradycją w kalendarzu imprez placówki.

Koncerty Noworoczne zaczęły odbywać się z inicjatywy emerytowanych nauczycieli, działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tym roku, kilkadziesiąt osób, znalazło czasu i chęci by w styczniowe popołudnie podziwiać młodych artystów, którzy na scenie zaprezentowali się w repertuarze świąteczno – karnawałowym. Koncert prowadziła oraz wszystkich zebranych powitała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Renata Socha.

ranking perspektywy 2014m15 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014. Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. W rankingu prezentuje 500 najlepszych liceów i 300 techników w Polsce są nasze szkoły.

Jak wyjaśnia Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starosta Powiatowego w Biłgoraju ranking liceów i techników PERSPEKTYWY oparty jest na wynikach szkół na egzaminie maturalnym w zakresie przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także sukcesach uczniów w olimpiadach przedmiotowych. -W przypadku techników dochodzą do tego również wyniki egzaminu zawodowego- dodaje Koman.