dozynki powiatowe plakat

W 150 rocznicę urodzin oraz 75 rocznicę śmierci Romana Dmowskiego Rada Powiatu w Biłgoraju wyraża wdzięczność i wielkie uznanie za życie i działalność jednego z najwybitniejszych przywódców ruchu narodowego i głównego architekta odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

swieto wp 2014mPrzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski oraz członkowie Zarządu Powiatu Stanisław Schodziński i Józef Czarny uczestniczyli w 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą" i obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbyły się 15 sierpnia br. w Biłgoraju.

sytuacja na rynku zbozmW Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, 13 sierpnia br. odbyło się - zorganizowane przez Starostę - spotkanie poświęcone tematyce skupu i możliwości zagospodarowania zbóż wyprodukowanych przez rolników Powiatu Biłgorajskiego. Uczestniczyli w nim m. in. przedstawiciele ODR, ARiMR, PZZ w Zamościu oraz lokalni przedsiębiorcy z branży młynarskiej i piekarniczej.

Przybyłych gości przywitał Marian Tokarski - organizator spotkania. Starosta określił cel spotkania i przedstawił własne spostrzeżenia dotyczące bieżących problemów branży zbożowo - spożywczej. Podkreślił, iż Powiat Biłgorajski jest powiatem typowo rolniczym, co potwierdzają dane statystyczne, które stanowią, iż Powiat zajmuje powierzchnię 168 tys. hektarów, a ponad 72 tys. hektarów to grunty orne. Powierzchnia upraw zbóż zajmuje 32 tys. hektarów w tym: pszenica - 10,5 tys. hektarów, żyto - 3,5 tys. hektarów, jęczmień - 5,0 tys. hektarów, owies - 2,6 tys. hektarów. Sprzyjające uprawom dogodne warunki atmosferyczne sprawiły, że rok 2014 można uznać za rok urodzaju zarówno w Polsce jak i na świecie.

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: