Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach. Stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji.

Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych:
Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową.

starosta dozynek 201424 sierpnia br. w Aleksandrowie odbędą się powiatowe dożynki, które będą wyrazem wdzięczności Bogu za Jego plony oraz podziękowaniem dla rolników za ich trud i znój pracy na roli. Centralnym punktem dożynek, będzie sprawowana na Polanie Dąbrowa Msza święta i przekazanie przez starostów dożynek gospodarzowi Powiatu Biłgorajskiego chleba. Nim jednak nastąpią te uroczyste chwile, prezentujemy tegorocznych starostów dożynek.

Starostą dożynek będzie Czesław Podkański, który wraz z żoną Zofią od 36 lat prowadzi gospodarstwo ogólnotowarowe o powierzchni 30 ha w Kolonii Guzówka w Ggmina Turobin. Jest ono sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje o obiekty gospodarcze. Pan Podkański specjalizuje się w uprawie pszenicy, buraka, rzepaku, malin i czosnku oraz hodowli trzody chlewnej. W swoim gospodarstwie wykorzystuje nowoczesne dostosowane do wymogów Unii Europejskiej maszyny i urządzenia, m. in.: ciągniki, kombajn zbożowy, kombajn buraczany, opryskiwacze, pługi czteroskibowe i inne. Gospodarstwo prowadzone jest w sposób wzorowy i stanowi przykład dla innych rolników.

spotkanie z rektorem umsc starostwomZ inicjatywy Starosty Biłgorajskiego, 14 lipca br. w Biłgoraju odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którego tematem była przyszłość szkolnictwa wyższego na Ziemi Biłgorajskiej. Uczestniczył w nim m. in. Rektor UMCS i Prorektor ds. Studenckich oraz Kanclerz Uczelni.

Jak podkreślał Starosta Tokarski, powołane w 2000 roku Kolegium UMCS na stałe wpisało się w proces kształcenia mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej i tej części Województw Lubelskiego. -Jako władze samorządowe jesteśmy zaniepokojone, informacją, że z końcem roku akademickiego 2014/15 zamknięte ma być Kolegium UMCS w Biłgoraju. Chcąc uchronić szkolnictwo wyższe w Biłgoraju przed likwidacją podjęto szereg starań, w których jako przedstawiciele samorządu uczestniczyliśmy bądź byliśmy ich inspiratorami - podkreślał Marian Tokarski.

Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, jako wydruk z kasy rejestrującej. Paragon informuje między innymi o cenie, naliczeniach podatkowych, danych sprzedawcy. Dlaczego powinniśmy żądać paragonu?

wywiad panorama lubelskam

W czerwcowym wydaniu Panoramy Lubelskiej ukazała się obszerna rozmowa z Marianem Tokarskim, Przewodniczącym Zarządu Powiatu Biłgorajskiego. Wywiad ze Starostą Biłgorajskim i tekst o pięknie przyrody naszego Powiatu dostępne są pod tym >>LINKIEM<<