20 stycznia do Starosty Biłgorajskiego wpłynęła rezygnacja radnego Dariusza Wolanina z funkcji członka Zarządu Powiatu w Biłgoraju. Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 29 stycznia, Rada przyjęła tę rezygnację. Wolne miejsce w Zarządzie radni, na wniosek Starosty, powierzyli radnemu Alfredowi Sobótce (foto). - Musiałem podjąć taką decyzję. Niestety osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu. Dziękuję Zarządowi za współpracę i życzę owocnej pracy w przyszłości na rzecz naszego powiatu – mówił radny Wolanin. Przewodniczący Rady Kazimierz Paterak, Zarząd Powiatu i pracownicy Starostwa złożyli Panu Wolaninowi podziękowania za dotychczasową współpracę. Dariusz Wolanin nadal pozostał radnym Rady Powiatu w Biłgoraju.

To dobry, bilansujący się budżet, ujmujący najważniejsze zadania– tak o budżecie na 2015 rok mówił Starosta Marian Tokarski, podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 stycznia. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok bieżący. Dochody Powiatu wynoszą 93.338.352 zł, a wydatki 94.258.573 zł. Na dochody Powiatu w kwocie 93.338.352 zł składają się dochody bieżące w kwocie 87.933.352 zł (94,21% dochodów) i dochody majątkowe w kwocie 5.405.000 zł (5,79 dochodów ogółem). Planowane wydatki Powiatu na 2015 rok wynoszą 94.258.573 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 81.997.910 zł tj. 86,99 wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wyniosą 12.260.663 zł. tj. 13,01% wydatków ogółem.

Reprezentując Starostwo Powiatowe w Biłgoraju oświadczam, że jesteśmy zbulwersowani zaistniałą sytuacją i faktem, iż urzędnicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa okazali się niegodnymi miana pracownika samorządowego. Taka sytuacja z pewnością nie powinna mieć miejsca. Władze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odcinają się od niezgodnych z prawem działań osób zatrzymanych w dniu 26 stycznia 2015 roku, którym Prokuratura Okręgowa w Zamościu przedstawiła zarzuty korupcji i działania w grupie przestępczej. Działania niezgodne z prawem nigdy nie były i nie będą tolerowane w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Od 2 do 15 lutego wypadają w tym roku ferie zimowe dla naszego województwa. Jak co roku, można w tym czasie posłać swoją pociechę na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju dla którego organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Biłgorajskiego. Ferie w MDK inauguruje Bal Przebierańców, organizowany tuż przed wypoczynkiem zimowym, w dniu 28 stycznia, w godzinach 17 – 19. Oprócz stałych form pracy z grupami, działającymi na co dzień, przewidziano gry i zabawy na świeżym powietrzu, o ile aura pozwoli, w ramach zajęć ustalonych według grafika: ferie 2015

Podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, która zaplanowana jest na 29 stycznia, radni będą obradować nad uchwałami dotyczącymi likwidacji trzech szkół. W dwóch przypadkach – Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy ZSBiO w Biłgoraju i Technikum Uzupełniającego Nr 1 przy ZSZiO w Biłgoraju - podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie struktury szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski, do ustawowych zmian ustroju szkolnego. W przypadku III LO w ZSZiO w Biłgoraju jest to konsekwencja braku naboru. Podjęcie tych uchwał przez Radę Powiatu nie będzie miało wpływu na sytuację kadrową szkoły, nie będzie też powodowało dodatkowych skutków finansowych.