logo onzWśród 200 najlepiej uczących przedmiotów ścisłych liceów w kraju znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. W przygotowanym po raz pierwszy przez miesięcznik Perspektywy Rankingu Liceów STEM nasze LO znalazło się na 168 miejscu.

karta parkingowa nowa priv awersOd dziś, czyli od 1 lipca 2015 roku, tracą ważność karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydane przez starostwo powiatowe bez względu na datę ważności. Dotyczy to także kart wydanych bezterminowo. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od dnia 1 lipca 2014r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43 zaprasza chętnych do korzystania z boiska wielofunkcyjnego w okresie od 6 lipca do 2 sierpnia 2015r.

Z boiska można korzystać w dniach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 17 – 21,

- w soboty i niedziele w godzinach 16 – 21.

Z boiska mogą korzystać uczniowie i dorośli oraz dzieci w wieku od 7 lat pod opieką osoby dorosłej.

osuchyW tym roku obchodzimy 71. rocznicę bitwy pod Osuchami – największej w Polsce i partyzanckiej bitwy z Niemcami podczas II wojny światowej. W Osuchach znajduje się cmentarz partyzancki, na którym jest pochowanych około 300 żołnierzy AK i BCh, którzy polegli podczas bitwy 24-25 czerwca 1944 roku na skraju Puszczy Solskiej. Nie wszyscy polegli wówczas partyzanci spoczywają na tym cmentarzu. Cześć pochowano na cmentarzach wyznaniowych, a resztę w grobach rodzinnych. Liczba zabitych nie jest do końca pewna, niektóre źródła podają 400 osób, nawet do 800. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego podczas uroczystości, które odbyły się 28 czerwca, reprezentowali Jarosław Piskorski Wicestarosta, Jarosław Lipiec Etatowy Członek Zarządu i Adam Banak Członek Zarządu Powiatu.

szkola1Starosta Biłgorajski wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Na ręce Dyrektor Barbary Obszańskiej uczniom, nauczycielom i pracownikom gratulował pomyślnego zakończenia roku szkolnego i życzył udanych wakacji. - Dzisiaj w szkołach wielkie święto – koniec roku szkolnego. W naszym powiecie biłgorajskim w szkołach podstawowych, gminnych i ponadgimnazjalnych szkołę kończy 13976 uczniów. W kraju jest to ponad 4 700 000 osób. Jestem przekonany, że dla tej ogromnej rzeszy uczniów jest to dziś bardzo szczęśliwy dzień – zaznaczył Marian Tokarski i wraz z panią dyrektor nagrodził najlepszych uczniów.