Odpowiadając na  liczne pytania i wątpliwości dotyczące roli i uprawnień leśniczych w nadzorze nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz praw i obowiązków właścicieli lasów,  informuję:

 

1. Powód i cel wprowadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Głównym powodem ograniczenia konstytucyjnego prawa własności w odniesieniu do lasów związane jest z rola jaką lasy odgrywają dla środowiska.  Lasy to płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia a w zamian wydzielają do atmosfery niezbędny do życia ludzi i wszystkich istot żywych tlen. Ponadto zbogacają powietrze w parę wodną oraz olejki eteryczne. Mają ogromne znaczenie w kształtowaniu mikro i makro klimatu, przeciwdziałają osuwiskom i stabilizują obieg wody w przyrodzie. Zapobiegają również erozji, wyjaławianiu  i stepowieniu gleb oraz przyczyniają się do ochrony potencjału genetycznego. Lasy stanowią doskonałą zaporę dla wiatru i ochronę przed powodziami, są miejscem wypoczynku i rekreacji, podnoszą walory krajobrazowe danego terenu i  są nieocenionym bogactwem naturalnym, schronieniem i domem dla tysięcy, roślin oraz zwierząt. Korzystny wpływu lasów na klimat, powietrze, wodę, glebę, równowagę przyrodniczą, a przez to szerokie oddziaływanie na warunki życia i zdrowia człowieka ma dużo większe znaczenie niż tylko zaspokajanie potrzeb ich właścicieli. Aby zachować wszystkie funkcje lasów wprowadzono ustawą o lasach zasadę powszechnej ochrony lasów. Do sprawowania pieczy nad przestrzeganiem tej najważniejszej zasady powołano nadzór nad lasami.

budowlanka1W czwartek, 11 czerwca w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pt. Mój powiat – moje miejsce. Była to pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego na broszurę promującą powiat biłgorajski pod patronatem Starosty Biłgorajskiego.

zsr11 czerwca 2000 roku, Zarząd Powiatu w Biłgoraju powołał do życia placówkę oświatową pod nazwą Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Teodorówce. W tym roku mija 15 lat jej istnienia. Obecnie funkcjonuje ona pod nazwą Zespół Szkolno – Rewalidacyjny i mieści się w Biłgoraju. 2 czerwca w gronie przyjaciół szkoła uroczyście obchodziła swój jubileusz.

plywanie1Kilkuset zawodników z terenu całego powiatu biłgorajskiego walczyło o Puchar Starosty Biłgorajskiego w III Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu. Zawody rozegrały się w środę na basenie przy ZSBiO w Biłgoraju. Klasyfikowano w trzech kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja i podstawówki. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „SPARTA” w Biłgoraju, Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju.

samorzadnoscWe wtorek, 9 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu poświęcona przypadającemu w tym roku jubileuszowi 25 lat Samorządności. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie uhonorowani zostali przez Powiat Biłgorajski okolicznościowymi grawertonami Wręczali je Waldemar Pawlak były Premier RP i Marian Tokarski Starosta Biłgorajski. Zebrani obejrzeli też prezentację podsumowującą działalność i osiągnięcia samorządu Powiatu Biłgorajskiego od jego powstania w 1999r.