sesja1Wczoraj, podczas VII sesji Rady Powiatu w Biłgoraju radni udzielili zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2014. Sprawozdanie z wykonania przedstawił zebranym Starosta Marian Tokarski. Podsumował dochody i wydatki oraz wskazał najważniejsze inwestycje. Wszystkie komisje Rady Powiatu wydały pozytywna opinię o wykonaniu budżetu. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

plakat festiwal z l v2

W najbliższy piątek, 22 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbędzie się konferencja pn. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka”. Rozpoczęcie o godz. 9. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan. Zapraszamy nauczycieli, do których adresowana jest konferencja. Omawiane będą następujące tematy:

bezp 3Głównym tematem czwartej już debaty o bezpieczeństwie pt. „Razem bezpieczniej” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju było bezpieczeństwo pieszych. W spotkaniu udział wzięli policjanci, samorządowcy na czele ze Starostą Biłgorajskim Marianem Tokarskim, przedstawiciele organizacji i instytucji działającej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodzież szkolna. Spotkanie odbyło się w piątek 15 maja w Biłgorajskim Centrum Kultury.

konferencjaMłodzież szkolna, samorządowcy, przedstawiciele lasów państwowych i organizacji zajmujących się ochroną środowiska wzięli udział w IX Konferencji Dziedzictwo Przyrodniczo – Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza. Spotkanie odbyło się 12 maja w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju. – Integracja wokół problemu ochrony środowiska, upowszechnianie wiedzy przyrodniczo – leśnej, a także pogłębianie świadomości dziedzictwa kultury naszego regionu oraz promocja naszej małej ojczyzny czyli Puszczy Solskiej i Roztocza – to cele naszej konferencji. Państwa obecność to najlepszy dowód na to, że bardzo potrzebne są takie spotkania – mówił do zebranych Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski, podczas oficjalnego otwarcia. Honorowy patronat nad tą inicjatywą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.