Powiatowe Gimnazjum działające w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju (szkoła podlega samorządowi Powiatu Biłgorajskiego) osiągnęło bardzo dobry wynik w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, wydanie z 31.03.2015r. W województwie lubelskim wśród gimnazjów publicznych w kategorii język polski nasze gimnazjum zajęło 2 miejsce, a w kategorii matematyka zajęło miejsce trzecie. To doskonały wynik, biorąc pod uwagę liczbę gimnazjów publicznych i niepublicznych w województwie – 475. Organizatorzy rankingu pod uwagę wzięli wyniki z dwóch wiodących przedmiotów: języka polskiego i matematyki z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Rozstrzygnięty został XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Biłgorajskiej, którego organizatorem jest PTTK Oddział Biłgoraj przy współorganizacji Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju. Wzięło w nim udział 65 uczniów z terenu powiatu biłgorajskiego. Konkurs odbył się w czwartek 26 marca w MZS. W uroczystym otwarciu uczestniczył Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski, Elżbieta Szubiak Wicedyrektor MZS i Andrzej Czacharowski Wiceprezes PTTK O/Biłgoraj. Powiat Biłgorajski ufundował nagrody na konkurs. Były to m.in. książki i monety lokalne. Nagrody ufundował też Burmistrz Biłgoraja.

54 przedsiębiorców z terenu powiatu biłgorajskiego otrzymało podziękowanie za aktywne propagowanie idei przedsiębiorczości z okazji 25-lecia polskiej demokracji. Dyplomy wystosował Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki. Wręczali je Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego kandydat na urząd Prezydenta PR i Marian Tokarski Starosta Biłgorajski. Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w sobotę, 21 marca, w sali Kolegium UMCS w Biłgoraju. W spotkaniu udział wzięli także Poseł Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, a także samorządowcy powiatowi m.in. Kazimierz Paterak Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju i Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski i gminni m.in. Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj oraz mieszkańcy powiatu.

O ubezpieczeniach rolników i środkach unijnych na lata 2014-2020 rozmawiano podczas spotkania sołtysów powiatu biłgorajskiego, które zorganizowane zostało przez Starostę Biłgorajskiego. Sołtysi spotkali się z Poseł Genowefą Tokarską, władzami powiatu: Starostą Marianem Tokarskim, Wicestarostą Jarosławem Piskorskim, Członkami Zarządu Jarosławem Lipcem i Adamem Banakiem, reprezentantami KRUS na czele z Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie Teresą Królikowską i kierownikiem placówki biłgorajskiej Piotrem Służewskim, a także przedstawicielami ODR Biłgoraj z kierownikiem Krzysztofem Krauze na czele, w poniedziałek 16 marca w sali konferencyjnej biłgorajskiego Starostwa.

Zapraszamy na V sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: