W sobotę, 14 marca, odbyły się uroczyste obchody 15–lecia działalności Studia Tańca „STYL”, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Podczas uroczystości samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentował Jarosław Piskorski Wicestarosta. Z okazji jubileuszu prowadząca grupę Agnieszka Wolanin wyróżniona została przez władze powiatowe srebrna monetą. Były też kwiaty, dyplom i słodycze dla dzieciaków.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność wydane przed dniem  23 stycznia 2013 roku następujące decyzje:

 

 

1.      Zezwolenia na zbieranie odpadów,

2.      Zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

3.      Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów).

Starosta Biłgorajski Marian Tokarski wziął udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczył Marian Klecha dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Uroczystość odbyła się w środę 4 marca.

Około tysiąc pań z terenu powiatu biłgorajskiego wzięło udział w tegorocznych obchodach Dnia Kobiet, zorganizowanych przez władze Powiatu Biłgorajskiego. Atrakcją wieczoru był występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS oraz wokalistki Oli Nizio. Były też pokazy mody, występy solistów z MDK, kabarety i słodki poczęstunek. Panie otrzymały kwiaty, które wręczali włodarze powiatu. Była to druga taka impreza organizowana przez Starostę Biłgorajskiego. Odbyła się 1 marca w hali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Tegoroczne Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju mianowano hasłem Razem tworzymy lepszy Internet. W dniach 25-27 lutego odbyło się szereg akcji o uzależnieniu i bezpieczeństwie w Internecie. Honorowy patronat nad projektem objął Marian Tokarski Starosta Biłgorajski oraz Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja. Podsumowanie odbyło się w piątek, 27 lutego. Wzięli w nim udział Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski, Michał Dec Zastępca Burmistrza Biłgoraja, Jolanta Rycyk Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a także organizatorzy i młodzież szkolna.