gaudium 1
Pod patronatem Starosty Biłgorajskiego, Andrzeja Szarlipa i przy jego wsparciu finansowym, odbył się w Biłgoraju Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych „Gaudium”. Festiwal składał się z dwóch części. Eliminacji, które przeprowadzone zostały w Biłgoraju i Zamościu oraz koncertu finałowego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2018r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

orszak

zyczenia powiat

Dzień 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju - urząd tego dnia będzie nieczynny.