Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl. w zakładce Urząd →Wydziały →Wydział Polityki Społecznej →Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe. 

     Na odcinku Frampol-Gorajec - powstało około 7,4 km nowej trasy głównej oraz ok. 6 km dróg serwisowych. Wartość całej inwestycji to ponad 58.000.000 złotych. Poza nową wzmocnioną nawierzchnią, przebudowano 6 skrzyżowań, powstało 6 przejść dla zwierząt, nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.  

      Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej. O niektóre formy pomocy już można składać wnioski, na inne trzeba jeszcze nieco poczekać. 

Z uwagi na dzień 26 grudnia 2020 r przypadający w sobotę w dniu 24 grudnia (Wigilia - środa) urząd będzie nieczynny. 

      Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju otrzymali stypendia ufundowane przez Starostę Biłgorajskiego. Za rok szkolny 2019/2020 takie nagrody starosta Andrzej Szarlip przyznał 35 licealistom ONZ-etu, którzy osiągnęli sukcesy edukacyjne i sportowe.