Kwotę 80 tys. zł brutto przekroczyła wartość zakupów, jakie poczynione zostały dla klasopracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wyposażenie zakupione zostało w ramach - realizowanego przez powiat biłgorajski – projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego.

Odbiór ZSZiO 15.09
Do ZSZiO trafiło:

1. Czujnik dźwigniowo zębaty K30/4 0,01mm - 1 szt.;
2. Czujnik zegarowy 10 mm, 0,01 - 1 szt.;
3. Frez składany 63 mm walcowo-czołowy nasadzany 3 - ostrzowy - 1 szt.;
4. Frez składany 100 mm walcowo-czołowy nasadzany 5 - ostrzowy - 1 szt.;
5. Podstawa montażowa do oprawek na chwyt mas 403 BT.40 - 1 szt.;
6. Czujnik uniwersalny/zegarowy 3D - 1 szt.;
7. Statyw do czujników 340 mm - 1 szt.;
8. Wysokościomierz noniuszowy 300 mm - 1 szt.;
9. Końcówka ściągająca grzybek przelotowa do mas 60mm - 45° - 6 szt.;
10. Noże tokarskie - 8 szt.;
11. Głowica wytaczarska automatyczna - 1 szt.;
12. Imadło maszynowe precyzyjne 100 mm - 1 szt.;
13. Imadło maszynowe precyzyjne 150 mm - 1 szt.;
14. Imadło maszynowe z przesuwną śrubą - 2 szt.;
15. Tarcza zabierakowa 315 mm - 1 szt.;
16. Komplet noży do głowicy wytaczarskiej 12 - 225 mm - 1 kpl.;
17. Tuleja redukcyjna z płetwą BT40-MK2P - 50mm – 2 szt.;
18. Tuleja ze sprzęgłem wraz z uchwytem do gwintowania SK40 M5-M22 - 1 szt.;
19. Szafka narzędziowa wysoka –- 6szt.;
20. Szafka narzędziowa z szufladami niska - 7szt;
21. Myjka warsztatowa wraz ze stołem do mycia - 1 szt.;
22. Spawarka Migomat - 2 szt.

Projekt „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego" opiewa na kwotę ponad 5,2 mln zł, a wartość dofinansowania z Program RPO WL (działanie 12.4) to ponad 4,7 mln zł.

Wartość wkładu własnego samorządu powiatowego to jedynie 522 tys. zł.

Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2023 i ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pięciu szkołach zawodowych powiatu biłgorajskiego.

Działanie ukierunkowane jest na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wypracowanie wysokich kompetencji zawodowych 380 uczniów i 222 uczennic.

Projekt obok zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia klasopracowni, przewiduje także staże uczniowskie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.