W dniach 19-27 marca 2023 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju odbyli wyjątkową podróż do Izraela i Jordanii. W ciągu ośmiu dni zwiedzili stolicę Izraela Tel Aviv z najstarszą dzielnicą - Jaffą oraz miejsca związane z religią chrześcijańską Grotę Narodzenia i Golgotę, spacerowali po Jerozolimie i Betlejem. Odwiedzili także Dom Dziecka prowadzony przez polskie siostry zakonne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  nieruchomości
Lokal w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Biłgorajskiego, położonej przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Biłgoraj jako działki nr 107 ark. 58 o powierzchni 0,0283 ha i nr 109 ark. 58 o powierzchni 0,0324 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA1B/00090491/0.

Spotkanie prezydium MRP z przedstawicielami PUP w Biłgoraju

Z prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju spotkali się dziś przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym tematem spotkania była kwestia obecności osób do 30. roku życia na rynku pracy, ich oczekiwań związanych z początkami drogi zawodowej oraz planowanym do otwarcia przez biłgorajski PUP Punktu Doradztwa dla Młodych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z wizytą w powiecie biłgorajskim

Na zaproszenie poseł Beaty Strzałki, wiceminister Stanisław Szwed odwiedził powiat biłgorajski. Swą wizytę rozpoczął od Frampola, gdzie w Centrum Usług Społecznych spotkał się z seniorami z gmin Frampol i Goraja oraz przedstawicielami władz samorządowych.

Zaproszenie na II sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na II sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: