Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój

 84 688-20-55

 Kurzyna Marian - Przewodniczący Rady Powiatu
 biuro@bilgorajski.pl  113
 84 688-20-56
 84-688-20-09 fax
 Paczos Maja
 114
 84 688-20-57  Pająk Radosław  rpajak@bilgorajski.pl 114