Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-66
 84 686-70-95 fax
 Mielnik Artur
 103
 84 688-20-60  Krasny Marcin  mkrasny@bilgorajski.pl  103
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  pczk@bilgorajski.pl