FDS

Bezpieczeństwo mieszkańców przede wszystkim!
Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród
Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród
Informacja o remoncie dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok
Inwestycja drogowa za 6,6 mln zł zrealizowana
Otwarto ciągi drogowe o długości ponad 13 km
Ponad 2,6 mln zł na remont dróg w powiecie biłgorajskim
Powiatowe inwestycje drogowe nabierają tempa!
Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia - Budziarze
Przebudowa dróg powiatowych nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i 2910L Frampol - Latyczyn
Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul. Polna w Biłgoraju
Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka
Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L Dereźnia - Budziarze
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze
Przebudowa drogi powiatowej nr 2941L Biszcza - Tarnogród
Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol
Przebudowa drogi powiatowej nr 2948L od dr. woj. 849 – Stanisławów i drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród – Długi Kąt
Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec