W części mapowej wzbogacamy o osnowę geodezyjną, mapę sytuacyjno wysokościową (np. sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe telefoniczne itd.), mapy glebowe, podział sekcyjny 1965 i 2000.

W trybie chronionym dostępny jest moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

W celu skorzystania z możliwości geoportalu w trybie chronionym należy:

dane zgłaszającego :

Imię: ..................
Nazwisko: ...............
Firma: ...............
Miejsce prowadzenia działalności: ...............
REGON: ...............
NIP: ...............

oraz

Lista osób uprawnionych do serwisu :
1. ...............
2. ...............
... (kolejne osoby)
imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

Przykładowe możliwości: