Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 09.10.2014r. - 18.10.2014r.

 Całkowita wartość projektu         

17 922,00 zł 

 Wartość dofinansowania

7 722,00 zł 

Wartość wkładu własnego

10 200,00 zł 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych, kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz rozwijanie umiejętności językowych poprzez zbliżenie i integrację młodzieży z Polski i Niemiec.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Wymiana uczniowska realizowana jest poprzez coroczne spotkania młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół odbywające się na przemian w Niemczech/Crailsheim i Polsce/Biłgoraj. Wzięło w niej udział 65 uczniów, w tym 33 z Biłgoraja. Wymiana szkolna daje możliwość poznania rówieśników z drugiego kraju, ich sposobu życia, myślenia, uczenia się, spędzania wolnego czasu. Dla wielu uczniów jest okazją do zastosowania w praktyce języka obcego, który poznają w szkole, dla innych – praktyczną lekcją historii i geografii. Pozytywnie oddziaływają na rzecz wspólnego porozumienia oraz przełamywania wzajemnych, często mocno zakorzenionych uprzedzeń. Udział w wymianie podnosi motywację uczestników do nauki przedmiotu i jest inspiracją do rozwijania swoich umiejętności językowych. Realizacja projektu promuje pozytywny wizerunek szkoły, miasta, powiatu i kraju.

Koordynator: Grzegorz Bryła. Zespół wspierający: Maria Kanty, Robert Grabias, Dorota Marczak.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (ONZ)