Źródło finansowania: MKiDN, Rozwój Infrastruktury Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2015r. - 07.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

230 815,00 zł

Wartość wkładu własnego

58 115,00 zł

Wartość dofinansowania

172 700,00 zł

Cel projektu: Realizacja wniosku miała być drugim etapem przeniesienia jego siedziby do nowego budynku, którego przystosowanie do potrzeb muzealnych kosztowało w 2013r. blisko 500 tyś zł.

Sale wystawowe zostały przygotowane do montażu niezbędnego oświetlenia ekspozycyjne na szynoprzewodach poprzez wykonanie zasilenia elektrycznego.

Muzeum posiada bogate zbiory eksponatów militarnych wymagających zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą zgodnie z ostatnio wydanym rozporządzeniem MKiDN.

Meble, w tym wystawiennicze są niezbędne do ekspozycji posiadanych strojów regionalnych i wojskowych oraz zbiorów bibliograficznych, a ekrany projekcyjne pozwolą szerzej zaprezentować zwiedzającym dorobek Ziemi Biłgorajskiej przez nasze muzeum.

Zamontowanie ekranów projekcyjnych w nowoczesny i przystępny sposób prezentować miało ekspozycje, a elementy multimedialne miały w zamyśle uatrakcyjnić nowe wystawy i poszerzą możliwości zaprezentowania zbiorów.

Nowe warunki lokalowe wymuszają też konieczność poprawy obsługi biurowej, stąd zakup szaf kartotekowych i zestawów komputerowych.

Nowe dostawy podyktowane były ich brakiem bądź koniecznością wymiany z powodu zużycia.

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

Opis zadań, korzyści: Zakres przedmiotowy wniosku obejmował:

1. wyposażenie oświetleniowe - oprawy oświetleniowe - 70 szt. na przewodach szynowych - 88 mb.

2. monitoring wizyjny - 1 komplet (rejestrator, dysk twardy, kamera zewnętrzna stacjonarna, kamera wewnętrzna, zasilacz do kamer, monitor, materiały do montażu).

3. zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej:

meble, w tym meble specjalistyczne:

  • lada recepcyjna - 1 szt.,
  • gabloty wystawiennicze - 18 szt.,
  • manekiny (sztywne, giętkie i połówki) - 17 szt.,
  • gabloty na manekiny - 4 szt.,
  • słupki odgradzające - 10 szt.,
  • szyby - ekrany - 20 szt.,
  • rolety antywłamaniowe wewnętrzne - 12 szt.,
  • nagłośnienie – 1 komplet.

wyposażenie multimedialne

  • ekrany projekcyjne - 3 szt.

specjalistyczne wyposażenie pracowni:

  • aparat fotograficzny - 1 szt.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Dorota Skakuj

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej