logobliski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu

999 911,12 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania
W tym dofinansowanie z UE

999 911,12 zł
842 725,09 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul.  Polna w Biłgoraju

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L - UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC - TERESZPOL
DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.