PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2934L KSIĘŻPOL – HARASIUKI – ETAP I

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kulturalna
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Całkowita wartość robót: 12 688 686,68 zł.
Dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 8 000 000,00 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 200 000,00 zł (dodatowo dofinansowanie do dokumentacji projektowo - kosztorysowej 147 600 zł).
Wkład własny: 2 488 686,68 zł.

droga sol bidaczow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”