logoprojekty

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.10.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 105 970,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 052 985,00 zł

Wartość dofinansowania

4 052 985,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 677 452,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 338 726,00 zł

Wartość dofinansowania

4 338 726,00 zł

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu

3 047 295,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 047 295,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

45 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

45 000,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

188 164,33 zł

Wartość wkładu własnego

98 164,33 zł

Wartość dofinansowania

90 000,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

85 174,99 zł

Wartość wkładu własnego

55 363,74 zł

Wartość dofinansowania

29 811,25 zł

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

328 641,88 zł

Wartość wkładu własnego

213 617,22 zł

Wartość dofinansowania

115 024,66 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.11.2020r. -15.07.2021r.

Całkowita wartość projektu

4 807 862,25 zł

Wartość wkładu własnego

1 923 145,25 zł

Wartość dofinansowania

2 884 717,00 zł