logoprojekty

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 31.12.2020

Całkowita wartość projektu

6 200,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 240,00 zł

Wartość dofinansowania

4 960,00 zł

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 18.06.2020 - 17.05.2021

Całkowita wartość projektu

6 082 880,33 zł

Wartość wkładu własnego

1 824 864,34 zł

Wartość dofinansowania

4 258 016, 00 zł

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 16.16.2020- 15.05.2021

Całkowita wartość projektu

3 766 232,02 zł

Wartość wkładu własnego

1 129 870,03 zł

Wartość dofinansowania

2 636 362,00 zł

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 12.06.2020 - 11.05.2021

Całkowita wartość projektu

4 306 283,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 291 885,00 zł

Wartość dofinansowania

3 014 398,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Okres realizacji projektu: 04.06.2020 r. - 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

39 086,00 zł

Wartość wkładu własnego

8 593,00 zł

Wartość dofinansowania

30 493,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 15.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

74 460,00 zł

Wartość wkładu własnego

39 960,00 zł

Wartość dofinansowania

34 500,00 zł

Źródło finansowania: Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.-do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

287 861,15 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

287 861,15 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

18 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 000,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł