logoprojekty

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: 27.04.2020r. - 27.10.2020r.

 Całkowita wartość projektu                100 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 84 630 zł 
 Budżet Państwa 15 370 zł 

Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 12.10.2019r. - 19.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 991,13 zł

Wartość wkładu własnego

2 251,13 zł

Wartość dofinansowania

18 740,00 zł

Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 16.09.2019r. - 15.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

375 131,26 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

375 131,26 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. - 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

6 636 340,19 zł

Wartość wkładu własnego

2 654 536,18 zł

Wartość dofinansowania

3 981 804,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. - 26.06.2020r.

Całkowita wartość projektu

3 176 979,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 270 792,85 zł

Wartość dofinansowania

1 906 187,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 06.09.2019r. - 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

175 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

175 000,00 zł

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.07.2021r

Całkowita wartość projektu

63 775 381,00 zł

Wartość wkładu własnego

364 159,00 zł

Wartość dofinansowania

60 133 788,00 zł

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

5 635,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 635,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł