logoprojekty

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480
DOFINANSOWANIE        152 000 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      203 485,19  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola
DOFINANSOWANIE        183 024 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      258 300  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec
DOFINANSOWANIE        180 652 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      291 957,72  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE        1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      1 711 574,34  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE        3 616 986 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      5 167 124,01  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

DOFINANSOWANIE        2 270 798 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      4 541 597,30  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.