logoprojekty

egeodezjalogoŹródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: 31.12.2016r. -30.09.2021r.

 Całkowita wartość projektu                187 500 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 159 375 000 zł 
 Budżet Państwa      15 450 000 zł 
 Wkład własny 12 675 000 zł 

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. - 30.12.2017r.

Całkowita wartość projektu

51 187 464,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

51 187 464,00 zł

Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 08.10.2015r. - 17.10.2015r.

Całkowita wartość projektu

19 171,97 zł

Wartość wkładu własnego

4 479,97 zł

Wartość dofinansowania

14 692,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2015r. - 31.03.2016r.

Całkowita wartość projektu

910 706,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

910 706,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN, Rozwój Infrastruktury Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2015r. - 07.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

230 815,00 zł

Wartość wkładu własnego

58 115,00 zł

Wartość dofinansowania

172 700,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 26.03.2015r. - 16.09.2015r.

Całkowita wartość projektu

5 838 108,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 919 054,58 zł

Wartość dofinansowania

2 919 054,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Dziedzictwa Kulturowego

Okres realizacji projektu: 02.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu

30 977,00 zł.

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

27 477,00 zł

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu

2 081 994,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2081 994,00 zł