Projekt pn. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego", którego realizacja wymaga nakładów w wysokości 1 247 693,49 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 821 723,65 zł.

W realizację projektu zaangażowane są: gminy: Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy. 

baszta_oddali_smallDługość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. O atrakcyjności produktu świadczy m. in. fakt, że szlak przebiega przez trzy parki: dwa krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy i  dwa rezerwaty przyrody: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole". Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone będą  małą infrastrukturą tj.:  tablicami informacyjnymi - 18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka - 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci - 55. Tablice informacyjne zawierać będą opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone będą mapy turystyczno-geologiczne.

Ponad to, wybudowane będą: Pawilon geoturystyczny i Baszta widokowa w Józefowie, platforma widokowa w kamieniołomach w Nowinach; przebudowane będą ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowana dla potrzeb dydaktycznych stodoła w Hamernii. Szlak  będzie można pokonywać pieszo, rowerem i samochodem; kierunek szlaku  wytyczać będą słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu będzie monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.