Ślad jest jedynie wskazówką (pomocą) o dużym poziomie ogólności dla przebycia określonej trasy. Pamiętaj, że podczas używania śladu obowiązują cię wszystkie przepisy zachowania bezpieczeństwa. Ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania, zmian trasy szlaku, sytuacji.

Do wykorzystania:

Bobrowy (znaki czerwone)
Korytków Duży – Siedem Chałup - Cybulne Góry – Gościniec Janowski – Andrzejówka – Bukowa - krzyż św. Huberta – Gromada – Kopina Góra - Korytków Duży
Ma długość około 27 km (w powiecie biłgorajskim 19 km). W większości prowadzi leśnymi drogami Kompleksu Promocyjnego Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej. Fragment trasy prowadzi traktem janowskim, gdzie napotykamy znaki szlaku żółtego, które oznaczają łącznik szlaku Leśny krąg po Lasach Janowskich. Szlak łączy się również z dwoma innymi szlakami powiatu biłgorajskiego: do Frampola (znaki zielone) i do Ujścia (znaki niebieskie). Przy szlaku kilka tablic z mapami przebiegu szlaku i okolicy. Przy mapach siedziska i stojaki na rowery. Szlak prowadzi przez puszczańskie wioski: Andrzejówkę i Bukową, gdzie można spotkać jeszcze wiele przykładów budownictwa drewnianego, w tym drewniane krzyże przydrożne w stylu biłgorajskim i kapliczki. W Bukowej na uwagę zasługuje kościół p. w. św. Andrzeja Boboli z połowy XX wieku.

27.4 km, 02:10:20

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016 (początek - koniec śladu GPS w okolicach miejscoości Gromada)

Centralny Roztoczański (rowerowy) na odcinku Goraj – Zastawie – Kondraty – Hosznia Ordynacka - Gilów (znaki czerwone) Cały szlak ma długość 176 km, natomiast w granicach powiatu biłgorajskiego biegnie przez następujące miejscowości: (na północy) przez Goraj – Zastawie – Kondraty – Hosznię Ordynacką i Gilów, a na południu przez Szozdy i Tereszpol i Górecko Kościelne razem 39 km.
W zdecydowanej większości prowadzi po drogach asfaltowych. Na trasie szlaku wiele punktów widokowych. W Goraju, założonym przez Dymitra z Klecia w 1377 roku istniał kiedyś zamek. Obecnie w osadzie znajduje się kościół p. w. św. Bartłomieja wybudowany w 1782 roku z cudownym obrazem Matki Boskiej Gorajskiej. N Białej Ładzie w Goraju utworzono zbiornik wodny, który służy jako akwen dla wędkarzy. W Zastawiu znajduje się cmentarz z I wojny światowej. W pobliżu najwyższy szczyt Roztocza Zachodniego Wielka Jeżówka 335 m n. p. m. W Szozdach położonych w malowniczej dolinie Roztocza Środkowego znajduje się stylowa Droga Krzyżowa ufundowana przez ks. prof. Tadeusza Guza. W Tereszpolu kościół z połowy XIX wieku p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz zespół parkowo-dworski z pomnikowymi drzewami.

Mapa,gps, foto na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego: http://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/trasy-rowerowe/centralny-szlak-rowerowy-roztocza

Więcej na www.lubelskie.pl - turystyka - szlaki turystyczne - szlaki rowerowe

Centralny Szastarka – Bełżec (znaki niebieskie)
Błażek – Batorz – Otrocz – Huta Turobińska – Gródki – Fort IV – Radecznica – Sąsiadka – Kawęczynek – Lipowiec – Zwierzyniec – Obrocz – Lasowce – Potok Senderki – Wzgórze Kamień – Husiny – Róże – Ulów – Pasieki – Rabinówka – Chyże – Bełżec. Jest to jeden z najstarszych szlaków turystycznych w regionie.

Niewielki bo zaledwie 27 kilometrowy fragment składający się z 3 odcinków „centralnego” szlaku roztoczańskiego, którego całkowita długość wynosi 196 km. przebiega przez powiat biłgorajski. Ten kilkunastokilometrowy odcinek, wiedzie przez malowniczy krajobraz Roztocza Zachodniego. Większa część szlaku (o długości ok. 9 km) prowadzi drogą asfaltową przez miejscowości Tokary - Huta Turobińska Gródki. Za Gródkami szlak schodzi na drogę gruntową, którą wiedzie przez pola i wzgórza porośnięte buczyna, aż do Radecznicy.

Mapa, gps, foto na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego: http://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/szlaki-turystyczne/centralny-szlak-roztocza

Czarna perła (znaki czarne)
Dwa odcinki

  • Frampol – Radziecin – Teodorówka - Komodzianka Górna – Komodzianka – Chłopków
  • Frampol – Stara Wieś – Kolonia Kąty – Wola Kątecka – Pulczynów – Trzęsiny

Szlak Czarna Perła dociera na teren powiatu biłgorajskiego od strony zachodniej na wysokości wsi Kocudza. Kilkaset metrów od granicy powiatu szlak dociera do Gościńca Solskiego gdzie spotyka się ze szlakiem rowerowym „Dawnych Rzemiosł Ludowych” o kolorze zielonym. Oba szlaki prowadzą razem do Frampola mijając po drodze mała miejscowość Cacanin oraz zalew frampolski (popularne miejsce rekreacyjne). Po dotarciu do rynku Frampolskiego Szlak Czarna Perła rozgałęzia się na dwie części – północną i południową. Na obu trasach nawierzchnia jest dość zróżnicowana, jednak większa część wiedzie drogami gruntowymi przez wzgórza Roztocza. Po opadach atmosferycznych strome i kręte odcinki mogą być trudno przejezdne. Fragmenty z drogami asfaltowymi znajdują jedynie miedzy większymi miejscowościami.

Mapa, gps, foto na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego: http://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/trasy-rowerowe/szlak-rowerowy-czarna-perla

Doliny Białej Łady Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Ignatówka – Żelebsko – Karolówka – Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada – Biłgoraj (znaki czerwone) Długość 34 km.
Szlak łączy Równinę Biłgorajską z krawędzią Roztocza. Przez sporą cześć prowadzi wspólnie ze szlakiem na wzgórze Polak, łączy się ze szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy i pieszym szlakiem do Zwierzyńca.
W Ignatówce szlak biegnie serpentynami wyznaczonymi przez inżyniera Włodzimierza Michalewskiego, który był właścicielem pałacyku - obecnie kaplicy p. w. Matki Bożej Królowej Polski. W Nadrzeczu, gdzie swoją siedzibę ma Fundacja Kresy 2000 możemy podziwiać drewnianą kaplicę domkowa, z obrazami znanego polskiego malarza Jerzego Dudy Gracza, który wielokrotnie gościł w Nadrzeczu oraz kapliczkę słupowa z kamienną rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W pobliżu mostu na Białej Ładzie znajduje się zajazd Nadrzecze.

31.6 km, 02:07:25

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016