łącznikowy (znaki zielone)
Cyncynopol – Dyle – Hedwiżyn – źródła rzeki Stok

4.6 km, 00:18:41

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Fot. L. Grabias, 2016