łącznikowy (znaki zielone)
Dyle – Kajetanówka – Lipowiec
Szlaki łącznikowe są rodzajem wewnętrznego łącznika i skrótu dla szlaku na wzgórze Polak. Swój początek ma Cyncynopolu i jedna trasa prowadzi przez Dyle i Hedwiżyn do źródełek rzeki Stok pod Wolą Dużą, a druga przez Dyle i Kajetanówkę, do Lipowca, do węzła szlaków, gdzie zaczyna się szlak (również o zielonym kolorze) Dymitra Gorajskiego do Goraja

5.4 km, 00:28:46

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016 ((Lipowiec - Dyle)

Fot. L. Grabias, 2016