Ślad jest jedynie wskazówką (pomocą) o dużym poziomie ogólności dla przebycia określonej trasy. Pamiętaj, że podczas używania śladu obowiązują cię wszystkie przepisy zachowania bezpieczeństwa. Ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania, zmian trasy szlaku, sytuacji.

Do wykorzystania:

Szlak imieniem Tadeusza Iwanowskiego, (znaki niebieskie) Ma długość 38 km
Biłgoraj – Smólsko Małe – Smólsko Duże – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki – Szostaki - Podsośnina – Osuchy.
Prowadzi przez gminy Biłgoraj, Aleksandrów, Księżpol i Łukowa. Łączy Biłgoraj z miejscem największej bitwy partyzanckiej z czerwca 1944 w Osuchach, gdzie znajduje się cmentarz poległych około 400 żołnierzy w większości AK i BCh. Część trasy wiedzie leśnymi duktami doliny Tanwi. Po drodze napotykamy też Czarną Ładę, Spisznicę i Sopot. W Osuchach przy budynku Szkoły Podstawowej im. Edwarda Markiewicza ps. Kalina znajduje się odnowiony pomnik z okresu międzywojennego, który jest przedstawieniem alegorii zniewolonej Ojczyzny.

Fot. mapa szlaku, L. Grabias, 2016

Jastrzębia Zdebrz (znaki niebieskie)
Szlak prowadzi z Biłgoraja do Turobina i z powrotem przez następujące miejscowości: Trzesiny - Smoryń - Głupia Wieś - Kolonia Teodorówka - Teodorówka - Komodzianka Górna - Jędrzejówka - Hosznia Ordynacka - Gilów - Rokitów - Turobin - Gródki - Kondraty - Radzięcin - Wola Radzięcka - Stara Wieś - Kąty – Biłgoraj
Szlak ma długość około 84 kilometrów (w powiecie 71 km).

Szlak Kajakowy. szlak okladkaPrzewodnik kajakowy po rzece Tanwi jest pierwszym w historii powiatu biłgorajskiego opracowaniem poświęconym turystyce wodnej, a konkretnie królowej rzek Ziemi Biłgorajskiej, Tanwi, która na długości ponad 66 km płynie w granicach administracyjnych powiatu. Autorzy opracowania pragnęli ukazać bogactwo przyrodnicze i kulturowe doliny Tanwi. Położone w dolinie rzeki parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, młyny wodne, bogata historia nadrzecznych miasteczek i wsi, zabytki i piękne widoki są godne popularyzacji wśród turystycznej braci.

Naturalne w większej części koryto Tanwi, różnorodna flora i fauna zdecydowały o włączeniu doliny rzeki do obszarów chronionych programem Natura 2000. Respektując priorytet ochrony przyrody doliny Tanwi z drugiej strony należy umożliwić dla miłośników turystyki kajakowej poznanie uroków najcieplejszej rzeki Polski.

do pobrania publikacja: Szlak kajakowy rzeki Tanew

Kolejki wąskotorowej (znaki niebieskie)
Biłgoraj – Kolonia Sól (Dwór) – Kolinia Sól (Pod Lasem)– Dąbrowica – kolejka wąskotorowa – (Obary) – Bukowa – Ujście. Ma długość około 25 km.
Trasa prowadzi przez sosnowe bory Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. W pobliżu trasy znajduje się rezerwat torfowiskowy „Obary”. W Ujściu, gdzie szlak się kończy, znajduje się węzeł szlaków, z którego możemy dotrzeć do Momotów Górnych i Janowa Lubelskiego oraz na Porytowe Wzgórze. W pobliżu prowadzą dwa inne szlaki: Bobrowy i Żurawinowy, które można wykorzystać do planowania swojej własnej trasy wycieczki.

23.6 km, 01:26:10

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Szlak krawędziowy (znaki czerwone) to główny piesz szlak Roztocza Środkowego. Przebiega on na trasie Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare - Górcko Kościelne – Tarnowola – Józefów – Pardysówka – Hamernia - Rezerwat krajobrazowy Czartowe Pole – Nowiny – Błudek – Oseredek – Susiec. Ma długość 52 km z czego 30 km wiedzie przez powiat biłgorajski. Łączy on główne centra turystyczne Roztocza Środkowego: Zwierzyniec – Górecko Kościelne – Józefów i Susiec. Jest to szlak najczęściej eksploatowany przez turystów pieszych. Na trasie są dwa rezerwaty przyrody Czartowe Pole i Szum. Z roztoczańskich wzniesień można podziwiać wspaniałe widoki, które potęgują sympatię do roztoczańskich krajobrazów. W sąsiedztwie szlaku leży na terenie RPN pomnikowa skała zwana Płaczącym Kamieniem. W Rezerwacie Szum chroniony jest przełom Szumu – roztoczańskiej rzeki w otoczeniu boru jodłowego z budynkiem hydroelektrowni. Na trasie znajduje się Pardysówka, wieś bestialsko spacyfikowana 29 marca 1943 roku przez hitlerowskich okupantów. W Hamerni znajdowała się wytwórnia naczyń browarnych i kuchennych.

Mapa, gps, foto na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego: http://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/szlaki-turystyczne/krawedziowy-szlak-roztocza

Podkategorie