Ślad jest jedynie wskazówką (pomocą) o dużym poziomie ogólności dla przebycia określonej trasy. Pamiętaj, że podczas używania śladu obowiązują cię wszystkie przepisy zachowania bezpieczeństwa. Ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania, zmian trasy szlaku, sytuacji.

Do wykorzystania:

Modelowy (znaki zielone)
Biłgoraj (Model S. A.) – zalew Bojary – Nadrzecze – Rapy Dylańskie (znaki zielone) Długość szlaku to 13 km
Trasa prawie w całości szlaku biegnie po leśnych drogach boru sosnowego Puszczy Solskiej. Z nad Zalewu Bojary docieramy na skraj wsi Nadrzecze w pobliże Zajazdu Nadrzecze. Szlak omija wieś i kieruje się do Rap Dylańśkich przecinając stary Trakt Radzięcki, a jednocześnie węzeł ze szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy. W Rapach Dylańskich szlak się kończy tworząc węzeł ze szlakami Białej Łady i na wzgórze Polak.

Pogranicze regionów - wzgórze Polak (znaki żółte)
Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopl – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok Ruś – Lipowiec – wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – źródełka rzeki Stok – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj. Szlak ma długość około 47 kilometrów (w powiecie 43 km).

45.5 km, 02:56:20

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias,2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Szlak Puszczy Solskiej Biłgoraj – Kociołki – Edwardów – Wolaniny – Smólnik – Górecko Kościelne (znaki niebieskie)
Szlak ma ok. 25 km. długości i prowadzi na całej długości oprócz Biłgoraja borem sosnowym w większości gruntowymi drogami, kilkukilometrowym odcinkiem leśnej asfaltowej drogi pożarowej.

20.4 km, 01:28:27

Mapa szlaku - wersja skrócona/łatwiejsza omijająca Wolaniny, mapa wysokości, L. Grabias, 2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Roztoczański (znaki żółte)
Stary Bidaczów – Nowy Bidaczów – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia Zagrody – Kolonia Sól – Biłgoraj – Wola Mała – Wola Duża – Hedwiżyn – Kajetanówka – Żelebsko – Trzęsiny – Lipowiec – Wzgórze Polak – Zwierzyniec
Cały szlak ma długość około 54 km, a większość jego trasy prowadzi przez powiat biłgorajski. Mimo, że szlak nosi nazwę Roztoczański duża jego część wiedzie przez porośniętą Puszczą Solską Równinę Biłgorajską.

Doliny Tanwi i Wirowej (znaki czerwone)
Obsza – Zamch – Głuchy (Borowe Młyny) – Borowiec - Olchowiec – Dorbozy – Obsza
Długość szlaku wynosi 27 km.
Szlak prowadzi po terenie dawnego starostwa Zamechskiego w pobliżu granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego, a jednocześnie historycznej granicy zaborów: rosyjskiego i austriackiego. W Zamchu przebywali polscy królowie: Władysław Jagiełło, Zygmunt August, Stefan Batory oraz Jan III Sobieski. Spotkamy się tu też z rzadkim na tych terenach osadnictwem niemieckim. Szlak przebiega przez gminy: Obsza i Łukowa w dolinie rzek Wirowej i Tanwi. Szlak łączy się z rowerowym szlakiem Ziemi Józefowskiej (znaki zielone) oraz szlakiem partyzanckim (znaki czarne), który prowadzi do rezerwatu „Nad Tanwią” w Rebizantach.
Do największych atrakcji krajoznawczych należą świątynie w Zamchu p. w. św. Jozafata i Praksedy. i Obszy pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz cmentarze. W Zamchu znajduje się pomnik Jana Kochanowskiego, który jest autorem poematów Pan Zamchanus i Dryas Zamchana, wykonanych na powitanie króla Stefana Batorego 10 maja 1578 roku. W Obszy w okresie międzywojennym ufundowano pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
W Obszy działa Karczma Roztocze, przy której istnieje stadnina koni, miniskansen budownictwa ludowego, a od 2014 przy karczmie funkcjonuje z pensjonat z salą balową na 400 miejsc, pokojami dla turystów. Pensjonat oferuje również zabiegi leczenia borowiną, siłownię, saunę, nacieranie lodem czy jacuzzi. Można tu skorzystać z usług przewodnickich. W pobliżu Olchowca znajdują się plantacje borówki amerykańskiej.

Podkategorie