Ślad jest jedynie wskazówką (pomocą) o dużym poziomie ogólności dla przebycia określonej trasy. Pamiętaj, że podczas używania śladu obowiązują cię wszystkie przepisy zachowania bezpieczeństwa. Ma charakter poglądowy i może być wykorzystywany jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania, zmian trasy szlaku, sytuacji.

Do wykorzystania:

Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej (znaki zielone) ma formę pętli turystycznej prowadzącej ze Zwierzyńca przez Rudkę, Skaraszów, Szewnię Dolną, Wojdę, Bliżów, Bondyrz, Lasowce, Potok Senderki, Starą Hutę, Majdan Kasztelański, Brzeziny, Górecko Kościelne, Tereszpol, Floriankę do Zwierzyńca. Ma długość 67 km z czego w powiecie biłgorajskim 18 km. Nosi on imię największej malarki roztoczańskich krajobrazów Aleksandry Wachniewskiej, która w dużej mierze przyczyniła się do powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na szlaku w obrębie powiatu znajdują się ordynackie wioski Majdan Kasztelański i Brzeziny. Najcenniejsze obiekty krajoznawcze spotykamy w Górecku Kościelnym – Sanktuarium św. Stanisława Biskupa, aleję pomnikowych dębów. Szlak kończy się przy izbie Leśnej we Floriance. Na odcinku od Górecka Kościelnego do Tereszpola Jurdygi szlak wiedzie przez bory sosnowe Puszczy Solskiej.

Szlak walk partyzanckich (znaki czarne)
Bidaczów Stary – Budziarze – Majdan Stary – Stary Lipowiec – Aleksandrów – Margole – Okno – Górecko Kościelne – Sigła – Kozaki Osuchowskie – Osuchy – Fyszarka – Borowe Młyny – rezerwat Nad Tanwią (Rebizanty).

Walk Partyzanckich (znaki czerwone)

Lipa – Świdry – Gwizdów – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze – Ujście – Szeliga – Ciosmy – Stary Bidaczów.

Fot. Porytowe Wzgórze, L. Grabias, 2016

Część szlaku Walk Partyzanckich przechodzącego przez powiat biłgorajski ma zaledwie 10 km. jednak ze względu na walory przyrodnicze i ciekawe wydarzenia historyczne związane z miejscami, przez które przebiega warto go odwiedzić. Prawie cały ten odcinek wiedzie leśnymi piaszczystymi drogami i ścieżkami. Od Ciosmów do Pszczelnej szlak Walk Partyzanckich prowadzi prawie cały czas wspólnie z rowerowym szlakiem Żurawinowym o kolorze czerwonym. Część szlaku przechodzącego przez powiat biłgorajski rozpoczyna się w śródleśnej wsi Ciosmy. Miejscowość ta od 1718 roku należała do klucza solskiego Ordynacji Zamoyskich. Już od Powstania Styczniowego była na trasie walk z kolejnymi zaborcami i okupantami. Ciosmy jak i reszta szlaku znajdowała się na osi działań dużego oddziału powstańczego dowodzonego przez Leona Czechowskiego. We wrześniu 1939 roku Ciosmy były świadkiem ciężkich walk odwrotowych prowadzonych przez Armię „Kraków”. W czasie okupacji we wsi działała placówka terenowa AK – BCH. Za tę działalność w okresie PRL wieś została odznaczona Krzyżem Partyzanckim. Po opuszczeniu Ciosmów szlak kieruje się na południe przecinając tory kolejowe LHS i linii normalnotorowej, po czym wkracza w ostępy Puszczy Solskiej (do tzw. Lasu Ciosmańskiego) mijając niezamieszkałą już osadę leśną Knieja gdzie znajduje się drewniany krzyż związany z ukrywającymi się tam powstańcami styczniowymi. następnie docieramy do małej wioski Pszczelna, za którą szlak Żurawinowy odbija w lewo.

Zaborszczyzny (znaki czerwone)
Księżpol – Zanie – Żary - Wólka Biska - Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina – Wólka Kulońska – Potok Górny – Lipiny Górne – Borowina – Lipiny Dolne – Jasiennik Stary – Krzeszów Górny – Podolszyna Plebańska – Krzeszów biegnie po asfaltowych drogach Płaskowyżu Tarnogrodzkiego z Księżpola nad Tanwią do Krzeszowa nad Sanem, łącząc tym samym dwa województwa: lubelskie i podkarpackie. Jego długość to około 53 km (w powiecie biłgorajskim 46 km). Łączy się ze szlakiem Biłgoraj – Tarnogród w Wólce Biskiej.

Szlak ziemi Józefowskiej (znaki zielone) prowadzi przez Fryszarkę, Osuchy, Maziarze, Rezerwat Czartowe Pole , Nowiny, Siedlisko, Długi Kąt PKP do Józefowa. Ma długość około 42 km, w tym w powiecie biłgorajskim około 33 km. Szlak prowadzi przez malownicze bory sosnowe Puszczy Solskiej. Wielokrotnie podczas II wojny światowej trsę tę pokonywały oddziały partyzanckie AK i BCh. Pod Osuchami doszło do największej bitwy partyzanckiej w Europie i znajduje się tutaj największy w Polsce cmentarz partyzancki. Wielką atrakcję jest rezerwat krajobrazowy Czartowe Pole z ruinami ordynackiej papierni. W Siedliskach znajduje się dom rodzinny znanego rzeźbiarza Adama Grochowicza.

Fot. L. Grabias, 2016

Podkategorie