Erasmus+

 • All in One Hand

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - nadal.

  Całkowita wartość projektu

  29 547,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  29 547,00 Euro

 • Europejska praktyka - gwarancją przyszłości

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.07.2021r

  Całkowita wartość projektu

  63 775 381,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  364 159,00 zł

  Wartość dofinansowania

  60 133 788,00 zł

 • Europejskie doświadczenie – podstawą sukcesu

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.08.2020 r

  Całkowita wartość projektu

  49 259 985,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  49 259 985,00 zł

 • EWASTE

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  20 940,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  20 940,00 Euro

 • Future Cities’ - Smart and Sustainable Solutions

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  618 014,01zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  112 416,52 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

 • Jestem Europejczykiem

  Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016r. - 30.06.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  160 248,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  160 248,00 zł

 • Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie

  Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

  Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. - 30.12.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  51 187 464,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  51 187 464,00 zł

 • Kreatywni dzisiaj - mobilni w przyszłości!

  Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. - 30.09.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  639 435,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  639 435,00 zł

 • LEAD - Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. - 01.10.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  379 218,22 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  88 548,20 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

 • Proper Relationships: Online and Offline/Relazioni appropriate, online e offline

  Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022 r.

  Całkowita wartość projektu

  25 677,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  25 677,00 zł

 • Who We Are

  Źródło finansowania: Erasmus+

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2022

  Całkowita wartość projektu

  29 730,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  29 730,00 Euro

 • Z Eurostażem w przyszłość

  Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

  Okres realizacji projektu:16.09.2019r. - 15.04.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  375 131,26 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  375 131,26 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

 • Z Eurostażem w przyszłość

  Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) - Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  406 517,72 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  406 517,72 zł