WYKAZ ZABYTKÓW W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

woj. lubelskie – pow. biłgorajski
BIŁGORAJ – gm.
Sól
- cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. św. Michała, 1872, nr rej.: A/1557 z 6.09.1988
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.

BIŁGORAJ – m.
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 1, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: A/172 z 7.05.1957 i z 3.01.1967
- cmentarz kościelny
- cerkiew greko-kat. ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Jerzego, 1790-93, 1919, nr rej.: A/1459 z 7.05.1957 i z 24.02.1983
- cmentarz rzym.-kat., ul. Lubelska, 1874-77, nr rej.: A/1494 z 10.03.1986
- cmentarz „stary”, nieczynny, ul. Lubelska, pocz. XIX, nr rej.: A/1293 z 31.03.1977
- cmentarz żydowski, ul. Konopnickiej, pocz. XIX, nr rej.: A/1588 z 12.03.1990
- spichrz, drewn. w d. zagrodzie młynarskiej, ul. Czerwonego Krzyża 29, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1290 z 6.11.1976:
- budynek pomocniczy d. gimnazjum, drewn., ul. Kościuszki 28, ok.1920, nr rej.: /786 z 4.09.2007
- zagroda sitarska, ul. Krasickiego 50, 1 poł. XIX, nr rej.: A/373 z 14.04.1969:
- dom, drewn.
- spichrz, drewn.
- wozownia, drewn.
- budynek gospodarczy, drewn.
- brama z furtą, drewn.
- dom sitarski, ul. 22 Lipca 59, drewn., XVIII, nr rej.: V-Oa/75/56 z 22.07.1956 (nie istnieje)
Biłgoraj - Puszcza Solska
- d. zespół klasztorny franciszkanów „w Puszczy”, ul. Tarnogrodzka, nr rej.: A/287 z 31.03.1967 i z 25.10.1984:
- kościół, ob. par. pw. św. Marii Magdaleny, 1921-1928
- kaplica pw. św. Marii Magdaleny, 1794
- dzwonnica, XVIII
- klasztor, ob. plebania, 4 ćw. XVIII
- cmentarz rzym.-kat. „w Puszczy” (najstarsza część), al. Jana Pawła II, poł. XIX, nr rej.: A/734 z 31.05.2007
- brama z częścią ogrodzenia, 1906, nr rej.: j.w.
- 89 nagrobków → zabytki ruchome, nr rej.: j.w.
Biłgoraj – Rożnówka
- park dworski, 1820, nr rej.: A/1479 z 7.05.1957 i z 16.10.1984

BISZCZA – gm.
Biszcza
- cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.- kat. pw. Najświętszego Serca Jezusa,1912, 1972, nr rej.: A/1472 z 24.06.1983
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
Bukowina
- zespół kościoła fil., nr rej.: A/70 z 7.05.1957 i z 19.11.1966:
- kościół pw. Ofiarowania NMP, drewn., 1676, 1817
- kaplica, drewn, poł. XIX
- cmentarz kościelny
- ogrodzenie

FRAMPOL – m. i gm.
Frampol
- założenie urbanistyczne miasta, pocz. XVIII, nr rej.: A/ 75 z 27.06.1958 i z 21.111.1966
- zespół kościoła par., nr rej.: A/1444 z 15.10.1982:
- kościół pw. MB Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena, 1873-78, XX
- dzwonnica, 1899
- cmentarz kościelny
- ogrodzenie z kapliczkami, mur.-żel., 4 ćw. XIX
- d. plebania, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A/1351 z 16.11.2010
- cmentarz żydowski, ul. Ogrodowa /Cmentarna, poł. XVIII, nr rej.: A/1592 z 7.05.1990
Radzięcin
- kościół par. pw. św. Kazimierza, 1758, nr rej.: A/170 z 1.07.1957 i z 31.01.1967
- dzwonnica, 1905, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.-kat., 1852, nr rej.: A/1436 z 16.10.1984
Smoryń
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A/1531 z 12.10.1987

GORAJ – m. i gm.
Gilów
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewn., 1929-32, nr rej.: A/1561 z 11.07.1988
- dzwonnica, drewn., 1938, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
Goraj
- kościół par. pw. św. Bartłomieja Ap., ul. Kościelna 2, 1779-82, nr rej.: A/173 z 7.05.1957 i z 3.02.1967
- dzwonnica
- brama, k. XVIII, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.- kat, nr rej.: A/1510 z 28.07.1986
Zastawie
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A/1532 z 26.10.1987
- kapliczka, nr rej.: j.w.

JÓZEFÓW – m. i gm.
Górecko Kościelne
- układ przestrzenny wsi, 1582, nr rej.: A/1440 z 23.04.1982
- zespół kościoła par., nr rej.: A/71 z 26.11.1966:
- kościół pw. św. Stanisława Biskupa, drewn., 1767-68, 1897
- dzwonnica, 1877
- cmentarz kościelny
- ogrodzenie z kapliczkami, k. XVIII
- kaplica pw. św. Stanisława Biskupa „Pod Dębami”, drewn., 1881, nr rej.: A/1470 z 6.12.2010
- kaplica pw. św. Stanisława Biskupa „Na Wodzie”, drewn., 1881, nr rej.: A/1471 z 6.12.2010
Józefów
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia Marii, 1883-86, nr rej.: A/30 z 8.04.1966- dzwonnica, k. XIX, nr rej.: j.w.
- ogrodzenie z bramą i kapliczkami, k. XIX, nr rej.: j.w.
- synagoga, XVIII/XIX, nr rej.: A/437 z 2.06.1969
- cmentarz rzym.-kat., 2 ćw. XIX, nr rej.: A/1493 z 13.12.1985
- cmentarz żydowski, nr rej.: A/438 z 2.06.1969

KSIĘŻPOL – gm.
Księżpol
- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża, 1855-57, nr rej.: A/1468 z 24.06.1983
- dzwonnica, 1858, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.-kat., 1 ćw. XIX, nr rej.: A/1570 z 14.11.1988
Majdan Nowy
- rządcówka, ok. 1870, nr rej.: A/1581 z 13.10.198
Majdan Stary
- cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, drewn., 1905-06, nr rej.: A/718 z 5.03.2007

ŁUKOWA – gm.
Łukowa
- budynek urzędu gminy, 1905, nr rej.: A/1596 z 18.06.1990
- d. areszt, nr rej.: j.w.
Podsośnina Łukowska
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A/1533 z 26.10.1987

OBSZA – gm.
Obsza
- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1860, nr rej.: A/1467 z 24.06.1983
- dzwonnica, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
Zamch
- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Józefata, 1842, nr rej.: A/1511 z 31.03.1987
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.

POTOK GÓRNY – gm.
Lipiny Górne
- cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej, drewn., 1896, 1920, nr rej.: A/1543 z 28.12.1987
Potok Górny
- zespół kościoła par., XVIII-XIX, nr rej.: A/171 z 7.05.1957 i z 3.02.1967:
- kościół pw. św. Jana Chrzciciela, 1743-54
- dzwonnica, brama, 1822
- kapliczka, drewn., 1898
- cmentarz kościelny
- ogrodzenie z furtą, XVIII

TARNOGRÓD – m. i gm.
Luchów Górny
- cerkiew prawosławna ob. kościół rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1847, nr rej.: A/174 z 13.02.1967
- cmentarz kościelny, j.w.
Tarnogród
- zespół kościoła par., ul. Partyzantów, 1750-71, XIX, nr rej.: A/61 z 16.07.1956 i z 26.11.1966:
- kościół pw. Przemienienia Pańskiego, 1750-1777
- dzwonnica, brama, ok. 1770
- cmentarz kościelny
- ogrodzenie z kaplicami, k. XIX,
- kościół fil. pw. św. Rocha, drewn., ul. 1 Maja 53, pocz. XVII, nr rej.: A/74 z 16.07.1956 i z 26.11.1966
- cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy, ul. Cerkiewna 1 (d. 22 Lipca 4), 1870-75, nr rej.: A/1313 z 11.10.1979
- cmentarz, nr rej.: j.w.
- synagoga, ul. Kościuszki 1, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: A/211 z 7.05.1957 i z 13.02.1967
- spichrz, ul. Krakowskie Przedmieście 43, drewn., 1764, nr rej.: A/187 z 9.02.1967
- dom, Rynek 61, XVIII/XIX, nr rej.: V-Oa/194/56 z 7.05.1957 (nie istnieje)

TERESZPOL – gm.
Panasówka
- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A/635 z 25.09.1972:
- dwór
- park

TUROBIN – gm.
Czernięcin Poduchowny
- kościół par. pw. św. Katarzyny, drewn., 1857-58, 1908, nr rej.: A/1595 z 5.06.1990
- dzwonnica, drewn., 1857, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.- kat., nr rej.: A/1572 z 23.11.1988
Turobin
- kościół par. pw. św. Dominika, ul. Kościelna 2, 1530, XVII, XVIII, XX, nr rej.: A/ 92 z 5.03.1960 z 30.11.1966
- dzwonnica
- kostnica, XVIII, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, j.w.
- plebania „stara”, ul. Kościelna 2, 1923, nr rej.: A/92 z 13.12.2006
- kaplica cmentarna pw. św. Elżbiety, drewn., 1832, nr rej.: A/97 z 17.03.1960 i z 30.11.1966
- kaplica pw. św. Marka, ul. Staszica, drewn., 1822, nr rej.: A/98 z 17.03.1960 i z 30.11.1966