...
Loga Fundusze Europejskie

projekty

18 lipca, 2024

e-Geodezja II

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Projekt e-Geodezja obejmuje dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, […]

17 lipca, 2024

Neutralność energetyczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, FELU.03.02-IZ.00-0017/23 Działania 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5), Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności energetycznej w Powiecie Biłgorajskim. Beneficjent: Powiat BiłgorajskiUtworzony w Powiecie Biłgorajskim system doradztwa opierać się będzie na […]

17 lipca, 2024

e-Geodezja II

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Projekt e-Geodezja obejmuje dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, […]

17 lipca, 2024

Doradcy energetyczni

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy na kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Budowanie społeczeństwa neutralnego energetycznie staje się coraz ważniejszym celem, dlatego też coraz częściej sięgamy po rozwiązania związane z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. W Powiecie Biłgorajskim rusza nowy projekt mający na celu promocję neutralności energetycznej oraz […]

28 czerwca, 2024

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kultury i dziedzictwa narodowego Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach Całkowita wartość inwestycji: 12 764 208,68 zł brutto (10 377 405,43 zł netto) Dotacja: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 000 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 200 000,00 zł Wkład własny […]

28 czerwca, 2024

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym w kompleksie dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa Nazwa inwestycji: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym w kompleksie dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Wykonawca: Firma SOLKAN Sp. z o.o., Wiceprezes: MACIEJ JAN CHMIELOWIEC, Prezes: KONRAD JAN ŁOBODA Zakres prac do wykonania obejmuje głównie: Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 673,40 m2 a projektowana powierzchnia całkowita 1079,79 m2. […]

27 czerwca, 2024

Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”

Projekt realizować będzie 10 partnerów w ramach Działania 5.1 – Niskoemisyjny transport miejski. Inwestycja polega na wykonaniu ponad 26 km dróg pieszo – rowerowych przez 4 powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski oraz 6 gmin: Goraj, Frampol, Józefów, Janów Lubelski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski. W wybranych lokalizacjach wybudowanych zostanie 8 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym dla […]

21 marca, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn od km 0+250 do km 2+550.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 2 300 mb obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę i utwardzenie zjazdów wraz z przepustami, roboty odwodnieniowe, utwardzenie poboczy, przystanki autobusowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.