Pani Elżbiecie Rymarz 1

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył dziś wraz z dyrekcją i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, w obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień ten obchodzony jest co roku 27 stycznia. Wprowadzony został na mocy ustawy z 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaproszenie na XLVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

XLVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Nabór wniosków na Stypendia sportowe WL tylko do 31 stycznia

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2022 roku. O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy, którzy nie ukończyli 27 roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Zespół CSIRT NASK ostrzega

Zespołowi CERT Polska zostały powierzone obowiązki CSIRT NASK wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. Poz. 1560). Uzyskaliśmy informację o wiadomościach mailowych podszywających się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których celem jest wprowadzenie zamieszania w działaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie niepokoju wśród obywateli.

Nie masz szybkiego Internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2 800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od lutego

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

Rządowe środki na zabytki. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się, w dniu 18 stycznia br. spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program, w swym założeniu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Podkategorie