W 2020 roku działania podejmowane przez Komedę Powiatową Policji w Biłgoraju, pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, przyniosły bardzo dobre efekty w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na ternie powiatu biłgorajskiego. Pojawiły się też nowe, nieplanowane zadania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, KPP w Biłgoraju podejmowała wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia zmierzające do ochrony bezpieczeństwa ludności oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

30 lipca br. na boisku piłkarskim w Dereźni odbył się piłkarski turniej dzieci pod Patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem Turnieju Żaków był Orion Dereźnia, a głównymi sponsorami Powiat Biłgorajski i OSP w Dereźni. W turnieju wzięło udział ponad 80 młodych adeptów piłkarskich w wieku 6 - 8 lat. Na boisku w Dereźni zagrały zespoły z Harasiuk, Stalowej Woli, Biłgoraja, Dereźni, Frampola i Korchowa.

W ciągu kwartału o ponad 15 procent wzrosła liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń w Oddziale ZUS w Biłgoraju. Od ponad roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców nieprzerwanie rośnie. Na koniec czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał w swoich rejestrach niemal 819 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z obywatelstwem innym niż polskie. W samym Oddziale ZUS w Biłgoraju (obsługuje m.in. Chełm i Zamość) na koniec czerwca było ponad 3,6 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, czyli o niemal pół tysiąca osób więcej niż na koniec marca (to wzrost o ponad 15 proc.).

W rozegranym w dniu sierpnia 2021 roku, w Majdanie Starym Finale Pucharu Starosty Biłgorajskiego zespół LZS Tanew Majdan Stary pokonał LKS Grom Różaniec 3:2 (1:1). Nagrody sportowe ufundował powiat biłgorajski, a wręczył je wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. O godzinie 17:00 (w godzinę "W"), przed rozpoczęciem drugiej połowy uczestnicy meczu oraz licznie zgromadzeni kibice uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jest już sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odnośnie ochrony przeciwpożarowej w powiecie biłgorajskim. Powiat biłgorajski jest czwartym co do wielkości powierzchni powiatem w województwie lubelskim i zajmuje obszar 1 681 km2, a zamieszkuje go ponad 100 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 61 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia w kraju 124 osoby/km2. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się 5 miast i 179 miejscowości wiejskich, które podzielone są na 14 jednostek administracyjnych. Jest to 1 gmina miejska, 4 gminy miejsko-wiejskie i 9 gmin wiejskich.

Kolejne wyposażenie trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, ZSZiO otrzymało sprzęt do pracowni gastronomicznej i kelnerskiej o wartości ponad 30 tys. zł.

1 sierpnia br. ruszają internetowe zapisy na Bieg Tropem Wilczym. To największy w Polsce bieg pamięci, który czci Żołnierzy Wyklętych". Od lat włącza się w niego także powiat biłgorajski. W tym roku, z racji pandemii, bieg przełożony został na 15 sierpnia. Zapisy potrwają do 13 sierpnia włącznie. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, które będą wręczane po zakończeniu biegu.

Zachęcamy do zapisów i zapoznania się z regulaminem.

Do rodziców w województwie lubelskim trafiło już prawie 4,5 mln zł z programu „Dobry Start”. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów ekspertów blisko swojego domu. Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.