...
Loga Fundusze Europejskie

Kontakt

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

Tel.: (84) 688-20-00(84) 688-20-01, fax.: (84) 688-20-09,

E-mail: sekretariat@bilgorajski.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Ewa Kwiecińska

Tel.: (84) 688-20-86

E-mail: iod@bilgorajski.pl

Powiat Biłgorajski

NIP : 918-199-38-47

Regon: 950369014

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

NIP: 918-17-14-445

Regon: 950371590

Wykaz numerów kont bankowych (wybrane) – BIP

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail

Za pomocą skrzynki na ePUAP www.epuap.gov.pl /f3xye6n66k/SkrytkaESP

Władze

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Szarlip Andrzej – Starosta Biłgorajski

84 688-20-00

aszarlip@bilgorajski.pl

107

Strzałka Beata – Wicestarosta Biłgorajski

84 688-20-03

bstrzalka@bilgorajski.pl

105

Rogala Tomasz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu

84 688-20-05

trogala@bilgorajski.pl

115

Świtała Bartłomiej – Etatowy Członek Zarządu Powiatu

bswitala@bilgorajski.pl

113

Małysza Jan – Członek Zarządu

jmalysza.rada@bilgorajski.pl

Liwosz – Rudy Małgorzata – Sekretarz Powiatu

84 688-20-04

sekretarz@bilgorajski.pl

108

Wydział Finansowy

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Płecha Grzegorz – Skarbnik Powiatu

84 688-20-15

gplecha@bilgorajski.pl

215

Kaczor Grażyna – Główny Księgowy

84 688-20-17

gkaczor@bilgorajski.pl

212

Wojtowicz – Bździuch Monika

84 688-20-17

mwojtowicz@bilgorajski.pl

212

Osuch Monika

84 688-20-17

mosuch@bilgorajski.pl

212

Polowy Agnieszka

84 688-20-18

apolowy@bilgorajski.pl

214

Krasny Gabriela

84 688-20-18

gkrasny@bilgorajski.pl

214

Taradowska Agata

84 688-20-13

ataradowska@bilgorajski.pl

214

Grelak Anna

84 688-20-13

agrelak@bilgorajski.pl

214

Litwin Grzegorz

84 688-20-14

glitwin@bilgorajski.pl

216

Szabat Aneta

84 688-20-14

aszabat@bilgorajski.pl

216

Flor Marcin

84 688-20-16

mflor@bilgorajski.pl

216

(FAX)

84 84 688-20-46

Chmielewski Tomasz

84 688-20-19

tchmielewski@bilgorajski.pl

14

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Marchewka – Skurzak Marta – Kierownik

84-688-20-65

mskurzak@bilgorajski.pl

209

Szczepanek Aneta

84 688-20-48

aszczepanek@bilgorajski.pl

210

Grudzińska – Bełżek Katarzyna

84 688-20-48

kbelzek@bilgorajski.pl

210

Pyzio – Wryszcz Agnieszka

84 688-20-48

awryszcz@bilgorajski.pl

210

Wachowicz Anna

84 688-20-49

awachowicz@bilgorajski.pl

210

Dziedzic Agnieszka

84 688-20-49

adziedzic@bilgorajski.pl

210

Wydział Architektury i Budownictwa

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Zieliński Janusz – Kierownik

84 688-20-20

jzielinski@bilgorajski.pl

5

Trościańczyk Mirela – Z-ca Kierownika

84 688-20-20

mtroscianczyk@bilgorajski.pl

5

Król – Kowalska Emilia

84 688-20-21

ekrol@bilgorajski.pl

4

Rębacz Krzysztof

84 688-20-63

krebacz@bilgorajski.pl

4

Bździuch Klaudia

84 688-20-22

kbzdziuch@bilgorajski.pl

4

Panasik Klaudia

84 688-20-22

kpanasik@bilgorajski.pl

4

Sachar Tomasz

84 688-20-23

tsachar@bilgorajski.pl

4

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

INFORMACJA (aktualizacja 17.11.2017 r.) W związku z reorganizacją pracy Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa informuję, iż w dniu 25 maja 2015 roku Starosta Biłgorajski zatwierdził nowy podział powiatu biłgorajskiego na leśne obwody nadzorcze. Zgodnie z nowym podziałem, od dnia 30 czerwca 2015 roku nadzór nad lasami niepaństwowymi będzie wyglądał następująco: WYKAZ

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Konopka Marek – p.o. Kierownika

84 688-20-50

mkonopka@bilgorajski.pl

205

Zadania: sprawy geologiczne/rekultywacja gruntów zdewastowanych

Smagała Monika

84 688-20-50

msmagala@bilgorajski.pl

205

Zadania: ochrona powietrza/ochrona przed hałasem/ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Kloc Barbara

84 688-20-72

bkloc@bilgorajski.pl

205

Zadania: gospodarka odpadami/ Spółki wodne

Kuszka Danuta

84 688-20-72

dkuszka@bilgorajski.pl

206

Zadania: nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa/ Gospodarka łowiecka

Ozga Elżbieta

84 688-20-71

eozga@bilgorajski.pl

206

Zadania: ochrona przyrody/ochrona gruntów rolnych/wydawanie kart wędkarskich/ rejestracja jednostek pływających

Biszczanik Janusz

jbiszczanik@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Słupski Dariusz

dslupski@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Furmanek Andrzej

afurmanek@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Kulesza Tomasz

tkulesza@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Bryła Jan

janbryla@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Bryła Jerzy

jerzybryla@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Kutryn Waldemar

wkutryn@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Pawłowski Jerzy

jpawlowski@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Ksiądz Jan

jksiadz@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Budzyński Jan

jbudzynski@bilgorajski.pl

206

Zadania: legalizacja pozyskania drewna

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Frąk Marek – Kierownik

84 688-20-41

mfrak@bilgorajski.pl

9

(FAX)

84 688-20-82

Poździk Edyta

84 688-20-37

epozdzik@bilgorajski.pl

7

Zadania: Zbycie/nabycie pojazdu

Śmieciuch Anna

84 688-20-37

asmieciuch@bilgorajski.pl

7

Zadania: Zbycie/nabycie pojazdu

dyżur

84 688-20-37

7

Zadania: Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego

Bełżek Kinga

84 688-20-39

kbrodziak@bilgorajski.pl

8

Zadania: Rejestracja pojazdów

Sabała Monika

84 688-20-39

msabala@bilgorajski.pl

8

Zadania: Rejestracja pojazdów

Gontarski Bartłomiej – Zastępca Kierownika

84 688-20-39

bgontarski@bilgorajski.pl

8

Zadania: Rejestracja pojazdów

Bil-Różańska Joanna

84 688-20-40

jbil@bilgorajski.pl

9

Zadania: Rejestracja pojazdów

Pokarowski Krzysztof

84 688-20-40

kpokarowski@bilgorajski.pl

9

Zadania: Rejestracja pojazdów

Irena Birut

84 688-20-40

ibirut@bilgorajski.pl

9

Pyda Anna

84 688-20-41

apyda@bilgorajski.pl

9

Zadania: Rejestracja pojazdów

Nowacka Beata

84 688-20-41

bnowacka@bilgorajski.pl

9

Zadania: Rejestracja pojazdów

Kapka Halina

84 688-20-44

hkapka@bilgorajski.pl

11

Zadania: Prawa jazdy

Kostrubiec Dorota

84 688-20-44

dkostrubiec@bilgorajski.pl

11

Zadania: Prawa jazdy

Jamroży Kamil

84 688-20-44

kjamrozy@bilgorajski.pl

11

Zadania: Prawa jazdy

Siek Paulina

84 688-20-44

psiek@bilgorajski.pl

11

Zadania: Prawa jazdy

Rzeźnik Sylwia

84 688-20-44

sdworniczak@bilgorajski.pl

11

Zadania: Prawa jazdy

Obszyńska Agnieszka

84 688-20-45

aobszynska@bilgorajski.pl

11

Zadania: Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców (OSK)

Hajduk Adrian

84 688-20-43

ahajduk@bilgorajski.pl

3

Zadania: Stacje kontroli pojazdów/Pojazdy usuwane z drogi

Dudek Mateusz

84 688-20-43

mdudek@bilgorajski.pl

3

Zadania: Organizacja ruchu

Piskorska Beata

84 688-20-43

bpiskorska@bilgorajski.pl

3

Zadania: Wyrejestrowanie pojazdu

Rybak Marta

84 688-20-43

mrybak@bilgorajski.pl

3

Zadania: Transport drogowy

Wasąg Marta

mwasag@bilgorajski.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Fusiarz Żołopa Małgorzata

84 688-20-11

mfusiarz@bilgorajski.pl

208

Nieodpłatna Pomoc Prawna

668-150-589

nieodplatna@bilgorajski.pl

208

Małek Małgorzata

84 688-20-68

mmalek@bilgorajski.pl

208

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Bury Jarosław – Kierownik

84 688-20-80

jbury@bilgorajski.pl

211

Rabiej Tomasz – Z-ca Kierownika

84 688-20-70

trabiej@bilgorajski.pl

211

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Bednarz Zbigniew

84 688-20-70

zbednarz@bilgorajski.pl

211

Brzozowska Kinga

84 688-20-70

kbrzozowska@bilgorajski.pl

211

Paluch Katarzyna

84 688-20-62

kpaluch@bilgorajski.pl

211

Referat ds. Zamówień Publicznych

tel. 84 688-20-06, fax.  84-688-20-58 fax e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Małysz Renata

84 688-20-06

rmalysz@bilgorajski.pl

204

Rymarz Elżbieta

84 688-20-06

erymarz@bilgorajski.pl

204

Haczykowska Magdalena

84 688-20-06

mhaczykowska@bilgorajski.pl

204

Pająk Radosław

84 688-20-06

rpajak@bilgorajski.pl

204

Referat ds. Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej

tel. 84 688-20-10, e-mail: informatyka@bilgorajski.pl

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Grabias Andrzej

84 688-20-10

agrabias@bilgorajski.pl

207

Grabias Leszek

84 688-20-10

lgrabias@bilgorajski.pl

207

Biuro Kadr

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Dzido Edyta

84 688-20-24

edzido@bilgorajski.pl

111

Kulik Anna

84 688-20-24

akulik@bilgorajski.pl

111

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Kurzyna Marian – Przewodniczący Rady Powiatu dyżur: wtorki w godz. 15.30-17.30

84 688-20-55

biuro@bilgorajski.pl

113

Snopek Marzena

84 688-20-56

msnopek@bilgorajski.pl

114

(FAX)

84-688-20-09

Patrycja Borowska

84-688-20-57

pborowska@bilgorajski.pl

114

biuro.mrp@bilgorajski.pl

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Mielnik Artur

84 688-20-66

amielnik@bilgorajski.pl

103

(FAX)

84 686-70-95

Krasny Marcin

84 688-20-60

mkrasny@bilgorajski.pl

103

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

pczk@bilgorajski.pl

Biuro Kontroli, Audytu i Analiz

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Podkańska Grażyna

84 688-20-52

gpodkanska@bilgorajski.pl

208

Paczos Maja

84 688-20-52

mpaczos@bilgorajski.pl

208

Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Kowalczuk Łukasz

84 688-20-54

lkowalczuk@bilgorajski.pl

6

rzecznik@bilgorajski.pl

Katarzyna Kobel

84 688-20-54

kkobel@bilgorajski.pl

6

Biuro Organizacji i Administracji

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” https://bliskipowiat.bilgorajski.pl

 

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Pracoń Łukasz – Kierownik

84 688-20-81

lpracon@bilgorajski.pl

110

Kiełbasa Piotr

84 688-20-93

pkielbasa@bilgorajski.pl

110

Bednarczuk Edyta

84 688-20-08

ebednarczuk@bilgorajski.pl

106

Burda Katarzyna

84 688-20-59

kburda@bilgorajski.pl

106

Wasil Halina

84 688-20-91

hwasil@bilgorajski.pl

110

kd@bilgorajski.pl

Maciocha Ewa

84 688-20-91

emaciocha@bilgorajski.pl

110

Wołoszyn Piotr

84 688-20-07

pwoloszyn@bilgorajski.pl

207

Kwiecińska Ewa – Inspektor Ochrony Danych

84 688-20-86

ewakwiecinska@bilgorajski.pl

207

iod@bilgorajski.pl

Dziak Michał

84 688-20-01

mdziak@bilgorajski.pl

Biuro Podawcze

Frąk Elżbieta

84 688-20-01

efrak@bilgorajski.pl

Biuro Podawcze

Radcy Prawni

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Pindor Elżbieta

84 688-20-12

epindor@bilgorajski.pl

112

Czarnomski Konrad

kczarnomski@bilgorajski.pl

Bulicz Ireneusz

ibulicz@bilgorajski.pl

Jankowska Patrycja

pjankowska@bilgorajski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Godziny pracy:
 – poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30-11.30
 – czwartki od 7.30-15.30

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Małysz Zenon

84-688-20-53

zmalysz@bilgorajski.pl

6

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

egeodezja2@bilgorajski.pl

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Szewczak Marlena – Kierownik

84 688-20-78 tel. /fax.

mszewczak@bilgorajski.pl

2

Czerwonka Aleksandra

84 688-20-26

aczerwonka@bilgorajski.pl

3

Zadania: Mapa numeryczna

Baryła Inez

84 688-20-26

ipiaskowa@bilgoraj.pl

3

Zadania: Weryfikacja operatów

Maciocha Grażyna

84 688-20-36

gmaciocha@bilgorajski.pl

4

Zadania: Mapa numeryczna

Zych – Krukowska Magdalena

84 688-20-36

mkrukowska@bilgorajski.pl

4

Zadania: Weryfikacja operatów

Kwiatkowska Edyta

84 688-20-36

ekwiatkowska@bilgorajski.pl

4

Zadania: Weryfikacja operatów

Pisklak Małgorzata

84 688-20-84

mpisklak@bilgorajski.pl

11

Zadania: Obsługa archiwum

Jarosławska Iwona

84 688-20-28

ijaroslawska@bilgorajski.pl

104

Zadania: Sprawy dotyczące mienia powiatu

Komanowska Urszula

84 688-20-28

ukomanowska@bilgorajski.pl

104

Zadania: Ustalanie odszkodowań, ograniczanie prawa własności

Kapica Agata

84 688-20-28

akapica@bilgorajski.pl

104

Zadania: Sprawy dotyczące mienia Skarbu Państwa

Blacha Wojciech

84 688-20-73

wblacha@bilgorajski.pl

202

Zadania: Ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie „specustawy” drogowej

WGiGN – Sala Obsługi Interesanta

tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail: geodezja@bilgorajski.pl pokój7

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Kupczak Ronald

84 688-20-51

rkupczak@bilgorajski.pl

7

Zadania: sprzedaż map

Adamek Monika

84 688-20-51

madamek@bilgorajski.pl

7

Zadania: naliczanie opłat

Łęcki Mateusz

84 688-20-34

mlecki@bilgorajski.pl

7

Zadania: obsługa interesantów

WGiGN – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Zagdańska Aneta

84 688-20-83

azagdanska@bilgorajski.pl

1

Zadania: obsługa zgłoszeń

Kozak Adrian

84 688-20-83

akozak@bilgorajski.pl

1

Zadania: obsługa zgłoszeń

Skwarek Agnieszka

84 688-20-30

askwarek@bilgorajski.pl

1

Zadania: mapa numeryczna

Żuk Anna

84 688-20-77

azuk@bilgorajski.pl

105

Zadania: mapa numeryczna

WGiGN – Gospodarka Nieruchomościami

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Waliwander Sylwia

84 688-20-74

swaliwander@bilgorajski.pl

101

Zadania: regulacja stanów prawnych nieruchomości

Kunc Amanda

84 688-20-74

akunc@bilgorajski.pl

101

Zadania: Pomoc Administracyjna

Dolina Beata

84 688-20-35

bdolina@bilgorajski.pl

102

Zadania: regulacja stanów prawnych nieruchomości

Kosonoga Renata

84 688-20-35

rkosonoga@bilgorajski.pl

102

Zadania: regulacja stanów prawnych nieruchomości

WGiGN – Narady Koordynacyjne („ZUD”)

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

Woźnica Sylwester

84 688-20-29

swoznica@bilgorajski.pl

202

Zadania: uzgadnianie dokumentacji projektowej

WGiGN – Ewidencja Gruntów i Budynków

Telefon

Nazwisko i imię (stanowisko)

E-mail

Pokój

84 688-20-88 tel. /fax.

106

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina Łukowa, Gmina Księżpol

Małysa Janusz

84 688-20-89

jmalysa@bilgorajski.pl

106

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina i Miasto Józefów, Gmina Biszcza

Bil Anna

84 688-20-89

abil@bilgorajski.pl

106

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina i Miasto Frampol

Kozdra Jowita

84 688-20-31

jkozdra@bilgorajski.pl

109

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina i Miasto Tarnogród, Gmina Obsza

Górny Wojciech

wgorny@bilgorajski.pl

109

Zadania: obsługa ewidencji – Miasto Biłgoraj

Król Sylwia

84 688-20-27

skrol@bilgorajski.pl

110

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina i Miasto Goraj, Gmina Turobin

Kozyra Cezary

84 688-20-32

ckozyra@bilgorajski.pl

111

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina Aleksandrów, Gmina Tereszpol

Kawalec Tomasz

84 688-20-33

tkawalec@bilgorajski.pl

112

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina Biłgoraj

Kwiatkowska Anna

84 688-20-33

akwiatkowska@bilgorajski.pl

112

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina Potok Górny, obsługa wspólnot gruntowych

Buczko Agnieszka

84 688-20-33

abuczko@bilgorajski.pl

112

Zadania: obsługa ewidencji – Gmina Biłgoraj