...
Loga Fundusze Europejskie

161. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 22 stycznia, 2024

161 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Swym zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zyskując także szerokie poparcie wśród ludności litewskiej i częściowe pośród białoruskiej.

Było największym i najdłużej trwającym polskim zrywem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono blisko 1200 bitew i potyczek.

Cześć i chwała Bohaterom. Pamiętamy.