...
Loga Fundusze Europejskie

2014 obwieszczenie

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 5 września, 2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Biłgorajskiego

z dnia 01 września 2014 roku

o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu w Biłgoraju, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju.

            Na podstawie art. 422 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr L/284/2002 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 79, poz. 1594), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Biłgoraju zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Miasto Biłgoraj

6

2

Gmina Biłgoraj

3

3

Gmina Aleksandrów

Gmina Józefów

Gmina Tereszpol

3

4

Gmina Biszcza

Gmina Potok Górny

Gmina Tarnogród

4

5

Gmina Frampol

Gmina Goraj

Gmina Turobin

4

6

Gmina Łukowa

Gmina Obsza

Gmina Księżpol

3

RAZEM

23

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki 94, pok.109.

STAROSTA

Marian Tokarski