...
Loga Fundusze Europejskie

33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 7 grudnia, 2014

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz parafia św. Marii Magdaleny byli organizatorami uroczystości związanej z 33. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Była to sposobność do uczczenia pamięci tych, którzy pargnąc wolności stawiali opór władzy komnistycznej.

Uroczystość składała się z trzech części i była połączona z perygrynacją relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki w parafi św. Marii Magdaleny. Urocztystej Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Witold Batycki. Młodzież z RCEZ przygotowała okolicznościowy spektakl słowno – muzyczny poświęcony kapelanowi „Solidarności”.

Zgromadziła nas w murach tej świątyni kolejna już 33. rocznica tragicznego w historii Polski wydarzenia – wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiejsza rocznica powinna wszystkich nas, niezależnie od opcji politycznych i światopoglądowych, skłaniać do zadumy, refleksji i pamięci o ofiarach tamtych dni – mówił Starosta Biłgorajski.