...
Loga Fundusze Europejskie

37 mln na inwestycje

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 18 stycznia, 2010

Rada Powiatu w Biłgoraju podczas sesji, która odbyła się 8 stycznia, uchwalony został budżet na 2010r. Dokładnie 16 głosów było „za”, a 6 radnych wstrzymało się od głosu – taki był wynik głosowania nad budżetem powiatu na rok 2010.  Obradowanie nad budżetem rozpoczął Skarbnik Powiatu Grzegorz Płecha od przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyniki prac kontrolerów RIO były pozytywne dla założeń budżetowych. – W tym roku dokładnie 37 mln przeznaczyliśmy na inwestycje. Z tego kwota ok. 30 mln zł przekazana została na zadania drogowe.

Przedstawiamy zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tegorocznym budżecie powiatu:
W zakresie wydatków inwestycyjnych na rok 2010 planowane jest następujące rozdysponowanie środków budżetowych:
 • na przebudowę drogi powiatowej Nr 2943 L Księżpol – Obsza łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w M. Księżpol z drogą wojewódzką nr 849 w M. Łukowa ▪ etap I – 16.767.086 zł ▪ etap II – 7.337.681 zł- na modernizację internatów w obiektach oświatowych – 607.510 zł
 • na adaptację budynku po oddziale wewnętrznym szpitala na potrzeby administracyjne Starostwa – 2.165.500 zł
 • na termomodernizację obiektów oświatowych i pomocy społecznej powiatu biłgorajskiego – 692.506 zł
 • na budowę ul. Kochanowskiego dokumentacja projektowa – 270 mb – 10.000 zł, roboty budowlane – 250 tys. zł.
 • budowa ul. Korczaka – 250 mb – 150.000 zł.
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 2810L przebiegającej przez obszar powiatu janowskiego i biłgorajskiego stanowiącej połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835 (w gminie Goraj) – 571.000 zł.
 • remont ciągu dróg powiatowych nr 2315L i nr 2900L stanowiących połączenie dróg wojewódzkich nr 858 i nr 835 (Turobin) – 2.793.800 zł.
 • remont drogi powiatowej Nr 2930L Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy na odcinku łączącym drogę woj. Nr 858 z drogą woj. Nr 835 – 1.421.500 zł.
 • budowa ul. Partyzantów i ul. Cegielnianej – 800.000 zł.
 • na odpłatne przejęcie gruntów pod drogi powiatowe – 180.000 zł.
 • na zakupy inwestycyjne w starostwie drukarka do drukowania kart pojazdu, kserokopiarka – 20.000 zł.
 • na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w ramach projektu ,,Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarach Lasów Janowski, Puszczy Solskiej i Roztocza” – 891.250 zł.
 • zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHG 25 z udziałem środków unijnych w ramach programu ,,Rozwój transgranicznego systemu zarządzanie zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko – ukraińskiej – 1.800.000 zł.
 • w ZSBiO na modernizację instalacji uzdalniania wody basenowej – 160.000 zł.
 • na studium wykonalności do programu zmiany oświetlenia na diodowe w placówkach oświatowych – 20.000 zł.
 • Dom Pomocy Społecznej Teodorówka na:
   • dokumentację przyłącza gazowego – 3.500 zł.
   • termomodernizację obiektów wraz z modernizacją kotłowni – 175.339 zł.
   • modernizację systemu oddymiającego – 35.000 zł.
   • zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 125.000 zł.
   • zakup windy przyściennej – 11.000 zł.
 • na budowę szkoły specjalnej w Teodorówce – 779.710 zł.
 • na zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych dla tworzenia baz danych z zakresu ochrony środowiska – 12.000 zł.

M.Szewczuk