...
Loga Fundusze Europejskie

Absolwent I LO im. ONZ stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 14 grudnia, 2022

9 grudnia 2022 roku Piotr Łaba, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Stypendium to w województwie lubelskim otrzymało 46 uczniów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawane jest w szczególności laureatom międzynarodowych olimpiad, laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, laureatom konkursów na pracę naukową, uczniom szkół ponadpodstawowych uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu nauki oraz uczniom uczestniczącym w zajęciach w uczelni na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów.

I LO im. ONZ